Giải câu 6 trang 5 VNEN toán 5 tập 1


Câu 6: Trang 5 VNEN toán 5 tập 1

Chơi trò chơi “tìm bạn”:

Giải câu 6 trang 5 VNEN toán 5 tập 1

  • Tìm bạn có thẻ ghi phân số bằng phân số ghi trên thẻ mình có
  • Đọc các cặp phấn số bằng nhau ghi trên thẻ và giải thích cho bạn nghe.

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Giải câu 6 trang 5 VNEN toán 5 tập 1

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận