Giải VNEN toán 5 bài 28: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân


Giải bài 28: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 75. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi đố bạn (sgk)

Trả lời:

Các đơn vị đo diện tích đã học và sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé : $km^{2}$, $hm^{2}$, $dam^{2}$, $m^{2}$, $dm^{2}$, $cm^{2}$, $mm^{2}$

Mối quan hệ giữa các đơn vị đo:

1$km^{2}$ = 1000000 $m^{2}$         1ha = 10000 $m^{2}$

1$km^{2}$ = 100 ha                          1ha = $\frac{1}{100}$ $km^{2}$

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

Trả lời:

Hoàn thành bảng đơn vị đo diện tích:

$km^{2}$ $hm^{2}$ $dam^{2}$ $m^{2}$ $dm^{2}$ $cm^{2}$ $mm^{2}$

Mối quan hệ giữa hai đơn vị đo diện tích liền kề:

Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị bé hơn liền sau nó và bằng 0,01 đơn vị lớn hơn liền trước nó.

3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

7$m^{2}$ 3$dm^{2}$ = ...... $m^{2}$         15$dm^{2}$ = ........ $m^{2}$

Trả lời:

7$m^{2}$ 3$dm^{2}$ = 7,03 $m^{2}$         15$dm^{2}$ = 0,15 $m^{2}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 77 VNEN toán 5 tập 1

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a. 47$dm^{2}$ = ..... $m^{2}$           b. 32$dm^{2}$ 14$cm^{2}$ = ...... $dm^{2}$

c. 26$cm^{2}$ = ...... $m^{2}$          d. 5$cm^{2}$ 6$mm^{2}$ = ........ $cm^{2}$

Câu 2: Trang 77 VNEN toán 5 tập 1

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a. 2015 $m^{2}$ = ..... ha              b. 7000 $m^{2}$ = ..... ha

c. 1ha = ......... $km^{2}$               d. 21ha = ........ $km^{2}$

Câu 3: Trang 77 VNEN toán 5 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 3,61$m^{2}$ = ...... $dm^{2}$            b. 54,3$m^{2}$ = ...... $m^{2}$ ..... $dm^{2}$

c. 9,5$km^{2}$ = ....... ha                      d. 6,4391ha = ......... $m^{2}$

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 2: Trang 78 VNEN toán 5 tập 1

Viết các số đo diện tích của các vườn quốc gia nói trên dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là $km^{2}$


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 28 viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân, viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 75 vnen toán 5, bài 28 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận