Giải VNEN toán 5 bài 11: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch


Giải bài 11: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 30. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Điền số thích hợp vào chỗ chấm”.

2. Đọc kĩ và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn: (sgk)

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Trả lời:

Có 3000kg gạo được chia đều cho các bao. Xét quan hệ giữa số bao gạo và số kg gạo trong mỗi bao.

Số gạo trong mỗi bao

25kg

50kg

75kg

100kg

Số bao gạo

120 bao

60 bao

40 bao

30 bao

Nhận xét: Tổng khối lượng gạo không đổi (là 3000kg), được chia đều vào các bao.

  • Số kg gạo trong mỗi bao gấp lên (giảm đi) 2 lần, 3 lần, 4 lần… thì số bao gạo giảm đi (gấp lên) 2 lần, 3 lần, 4 lần…
  • Số kg gạo trong mỗi bao gấp lên (giảm đi) bao nhiêu lần thì số bao gạo giảm đi (gấp lên) giảm đi bấy nhiêu lần.
  • Ta nói: Số kg gạo trong mỗi bao và số bao gạo là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

4. Đọc kĩ và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn (sgk)

5. Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thiện bài giải của bài toán sau:

Bài toán: Muốn đắp xong một nền nhà trong 4 ngày thì cần 7 người. Hỏi nếu muốn đắp xong nền nhà đó trong 2 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm việc của mỗi người như nhau).

Trả lời:

Cách 1:

Muốn đắp xong nền nhà trong 1 ngày thì cần số người là:

4 x 7 = 28 (người)

Số người cần có để đắp xong nền nhà trong 2 ngày là:

28 : 2 = 14 (người)

Đáp số: 14 người

Cách 2:

4 ngày gấp 2 ngày số lần là:

4 : 2 = 2 (lần)

Số người cần có để đắp xong nền nhà trong hai ngày là:

7 x 2 = 14 (người)

Đáp số: 14 người

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 33 VNEN toán 5 tập 1

Để lát xong một cái sân gạch trong 12 ngày cần 2 thợ xây. Hỏi nếu muốn lát xong cái sân đó trong ba ngày thì cần bao nhiêu thợ xây?

(mức làm việc của mỗi người như nhau).

Câu 2: Trang 33 VNEN toán 5 tập 1

Để chuyển hết gạo trên tàu vào kho trong 8 giờ cần 15 công nhân. Hỏi muốn chuyển hết gạo trên tàu vào kho trong hai giờ thì cần bao nhiêu công nhân? (Mức làm việc của mỗi người như nhau).

Câu 3: Trang 33 VNEN toán 5 tập 1

Nếu có 10 người thì làm xong  một công việc trong 7 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (mức làm việc của mỗi người như nhau).

C. Hoạt động ứng dụng

Em hãy nêu 1 ví dụ về hai đại lượng tỉ lệ thuận và 1 ví dụ về hai đại lượng tỉ lệ nghịch.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 11 ôn tập giải toán tỉ lệ nghịch, ôn tập giải toán tỉ lệ nghịch trang 30 vnen toán 5, bài 11 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận