Giải VNEN toán 5 bài 29: Em đã học được những gì?


Giải bài 29: Em đã học được những gì? - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 78. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 78 VNEN toán 5 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Viết $\frac{5}{100}$ dưới dạng số thập phân được:

A. 5,100             B. 0,05        C. 0,50         D. 0,500

b. Số bé nhất trong các số 45,538 ;   45,835   ; 45,358   ;  45,385 là:

A. 45,538         B. 45,835       C. 45,358       D. 45,385

Câu 2: Trang 79 VNEN toán 5 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. Số thập phân gồm có sáu mươi hai đơn vị, sáu phần mười, bảy phần trăm và tám phần nghìn là: ........

b. Chữ số 6 trong số thập phân 8,962 có giá trị là: ..........

Câu 3: Trang 79 VNEN toán 5 tập 1

Điền dấu < = >:

a. 83,2 ...... 83,19           b. 7,843 ....... 7,85

c. 48,5 ...... 48,500         d. 90,7 ...... 89,7

Câu 4: Trang 79 VNEN toán 5 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 45000 $m^{2}$ = ........ ha            b. 15$m^{2}$ 4$dm^{2}$ = ........ $m^{2}$

    6$km^{2}$ = .......... ha                     1600 ha = .......... $km^{2}$

Câu 5: Trang 79 VNEN toán 5 tập 1

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng $\frac{5}{3}$ chiều rộng.

a. Tính diện tích thửa ruộng đó

b. Biết rằng, trung bình cứ 50$m^{2}$ thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 6: Trang 79 VNEN toán 5 tập 1

Mua 12 quyển vở cùng loại hết 84000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 29 em đã học được những gì, em đã học được những gì trang 78 vnen toán 5, bài 29 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận