Giải toán VNEN 5 bài 46: Em ôn lại những gì đã học


Giải bài 46: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 118. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 118 sách VNEN toán 5 tập 1 

Tính:

a. 300 + 40 + 0,05         

b. 50 + 0,6 + 0,07

c. 200 + 6 + $\frac{3}{100}$ 

d. 27 + $\frac{4}{10}$ + $\frac{6}{100}$

Câu 2: Trang 118 sách VNEN toán 4 tập 1 

Điền dấu < = >:

$3\frac{2}{5}$ .... 3.25            $4\frac{1}{20}$ ..... 42

21,09 ...... $21\frac{1}{10}$    $8\frac{7}{20}$ ..... 8,35

Câu 3: Trang 118 sách VNEN toán 5 tập 1 

Đặt tính rồi tính:

a. 237,33 : 27         b. 819 : 26

c. 71,44 : 4,7          d. 6 : 6,25

Câu 4: Trang 118 sách VNEN toán 5 tập 1 

Tìm x, biết:

a. $x$ + 25,6 = 76,5 : 1,8           b. $x$ - 2,46 = 9,1 : 3,5

c. $x$ x 0,6 = 1,8 x 10               d. 190 : $x$ = 22,96 = 15,36

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 119 toán 5 VNEN

Em hãy nêu 5 tình huống trong thực tế cuộc sống hằng ngày có sử dụng các phép tính với số thập phân rồi viết vào vở


Từ khóa tìm kiếm google:

giải 46 em ôn lại những gì đã học vnen toán 5 tập 1, em ôn lại những gì em đã học trang 118 vnen toán 5, bài 46 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận