Giải VNEN toán 5 bài 27: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân


Giải bài 27: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 72. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "xếp thẻ":

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau (Sgk)

Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp 10 lần đơn vị  bé hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo khối lượng bằng $\frac{1}{10}$ (bằng 0,1) đơn vị lớn hơn liền trước nó.

3. b. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

7 tấn 49kg = ..... tấn             31 tấn 8kg = ..... tấn

Trả lời:

7 tấn 49kg = 7,049 tấn             31 tấn 8kg = 31,008 tấn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 74 VNEN toán 5 tập 1

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a. 7 tấn 512kg = ..... tấn               b. 28 tấn 91kg = ..... tấn

c. 15 tấn 8kg = ..... tấn                 d. 500kg = ....... tấn

Câu 2: Trang 74 VNEN toán 5 tập 1

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a. Có đơn vị đo là kg: 4kg 50g      35kg 70g        8kg 3g      500g

b. Có đơn vị đo là tạ: 7 tạ 50kg      5 tạ 5kg        63kg        830kg.

Câu 3: Trang 74 VNEN toán 5 tập 1

Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 74 VNEN toán 5 tập 1

Em ghi lại cân nặng một số đồ vật, con vật nuôi trong nhà như: quyển sách, cái cặp, chiếc mũ bảo hiểm, con mèo, ... rồi viết vào bảng sau:

Tên Cân nặng
   
   
   
   
   

Câu 2: Trang 75 VNEN toán 5 tập 1

Viết các số đo khối lượng ghi được ở bài 1 dưới dạng số thập phân với đơn vị đo là ki-lô-gam.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 27 viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân, viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 72 vnen toán 5, bài 27 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận