Giải VNEN toán 5 bài 3: Phân số thập phân


Giải bài 3: Phân số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 10. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “ ai nhanh, ai đúng”.

a. Các bạn thi viết các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 ….

b. Tìm các cặp số sao cho tích của chúng là 10, 100, 1000….. rồi viết tiếp vào bảng

Trả lời:

a. Các phân số có mẫu số 10, 100, 1000… là: $\frac{13}{10}$; $\frac{6}{100}$;  $\frac{132}{1000}$;  $\frac{45}{100}$...

b. Điền vào bảng:

10

100

1000

10 = 2 x 5

10 = 5 x 2

10 = 1 x 10

10 = 10 x 1

100 = 20 x 5

100 = 5 x 20

100 = 50 x 2

100 = 2 x 50

100 = 25 x 4

100 = 4 x 25

100 = 1 x 100

100 = 100 x 1

1000 = 200 x 5

1000 = 5 x 200

1000 = 500 x 2

1000 = 2 x 500

1000 = 250 x 4

1000 = 4 x 250

1000 = 1 x 1000

1000 = 1000 x 1

 2. Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn (Sgk)

3. a. Viết một vài phân số thập phân rồi đọc

b. Tìm một số phân số có thể viết thành phân số thập phân rồi viết vào vở

Trả lời:

a. Viết phân số thập phân rồi đọc

$\frac{13}{100}$: Mười ba phần một trăm;        $\frac{35}{100}$: Ba mươi lăm phần một trăm;  

$\frac{3}{10}$: Ba phần mười;          $\frac{7}{10}$: Bảy phần mười.

b. Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân là: $\frac{15}{20}$;  $\frac{4}{25}$;  $\frac{13}{50}$;  $\frac{4}{5}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 11 VNEN toán 5 tập 1

a. Đọc mỗi phân số thập phân sau: $\frac{3}{10}$;  $\frac{14}{100}$;  $\frac{723}{1000}$;  $\frac{2014}{1000000}$

b. Viết mỗi phân số thập phân sau:

Năm phần mười; bảy mươi hai phần một trăm; ba trăm phần nghìn; chín phần một triệu

Câu 2: Trang 11 VNEN toán 5 tập 1

Phân số nào dưới đây là phân số thập phân: $\frac{10}{3}$, $\frac{17}{10}$, $\frac{100}{52}$,  $\frac{439}{1000}$, $\frac{4}{3000}$

Câu 3: Trang 11 VNEN toán 5 tập 1

Viết các phân số dưới đây thành phân số thập phân (theo mẫu):

Giải câu 3 trang 11 VNEN toán 5 tập 1

Câu 4: Trang 11 VNEN toán 5 tập 1

Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân: 

a. $\frac{2}{5}$ ; $\frac{7}{4}$ ; $\frac{18}{25}$

b. $\frac{32}{80}$ ; $\frac{72}{400}$ ; $\frac{425}{5000}$

Câu 5: Trang 11 VNEN toán 5 tập 1

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Giải câu 5 trang 11 VNEN toán 5 tập 1

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 12 VNEN toán 5 tập 1

Em viết năm phân số có thể viết thành phân số thập phân vào vở

Câu 2: Trang 12 VNEN toán 5 tập 1

Chuyển các phân số em viết được thành phân số thập phân rồi đọc các phân số thập phân đó cho người lớn nghe.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 3 phân số thập phân, phân số thập phân trang 10 vnen toán 5, bài 3 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận