Giải toán VNEN 5 bài 40: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên


Giải bài bài 40: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 104. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Em và các bạn cùng tính: 1,2 x 4;  48 : 4

Trả lời:

1,2 x 4 = 4,8

48 : 4 = 12

2. a. Một sợi dây dài 4,8m được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?

Trả lời:

Mỗi đoạn dây dài số m là:

   4,8 : 4 = 1,2 (mét)

      Đáp số: 1,2 mét

c. Em điền vào số chỗ chấm cho thích hợp:

Ta có: 4,8m = .....dm      48 : 4 = ......dm

          12dm = ......m      4,8 : 4 = .......m

Trả lời:

Ta có: 4,8m = 48 dm      48 : 4 = 12 dm

          12dm = 1,2 m      4,8 : 4 = 1,2m

Ghi nhớ:

Muốn chia một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

  • Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
  • Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.
  • Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 105 sách VNEN toán 5

a. Em và bạn cùng đặt tính rồi tính:

7,26 : 3         85,5 : 57

0,32 : 8         91,52 : 26

Câu 2 trang 106 sách VNEN toán 5

Đặt tính rồi tính:

70,2 : 9        4,35 : 5        33,6 : 32       12,69 : 30

Câu 3 trang 106 sách VNEN toán 5

Tìm x: 

a. $x$ x 4 = 14,4        b. 7 x $x$ = 0,42

Câu 4 trang 106 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Một ô tô trong 4 giờ đi được 211,2km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 106 sách VNEN toán 5

Tìm số dư trong phép chia sau:

Câu 2 trang 106 sách VNEN toán 5

Em ước lượng cân nặng của một số người trong gia đình rồi tính xem trung bình mỗi người cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam. (Lưu ý là ít nhất một người trong gia đình em có cân nặng là số thập phân).


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 40 vnen toán 5, chia một số thập phân cho một số tự nhiên trang 104 vnen toán 5, bài 40 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận