Giải toán VNEN 5 bài 35: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000....


Giải bài 35: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000.... - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 94. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi ghép nối:

2. So sánh:

32,157 x 10 với 321,57

91,084 x 100 với 9108,4

b. Nêu nhận xét của em khi muốn nhân một số thập phân với 10 hay 100

Trả lời:

  • 32,157 x 10 = 321,57 => 32,157 x 10 = 321,57
  • 91,084 x 100 = 9108,4 =>  91,084 x 100 = 9108,4

Nhận xét: khi muốn nhân một số thập phân với 10 hay 100 ta chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai chữ số.

3. Ghi nhớ:

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang phải một, hai, ba,… chữ số.

4. Tỉnh nhẩm:

1,4 x 10       25,08 x 100        0,894 x 1000

Trả lời:

1,4 x 10 = 14       25,08 x 100 = 2508      0,894 x 1000 = 894

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 95 sách VNEN toán 5

Đặt tính rồi tính:

a. 7,69 x 50             b. 12,6 x 800         c. 82,16 x 40

Câu 2 trang 95 sách VNEN toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là Mi-li-mét?

a. 10,4dm             b. 5,75cm            c. 0,856m

Câu 3 trang 95 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8g, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 4 trang 95 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Một người đi xe đạp, trong hai giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8km, trong 3 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu km?

Câu 5 trang 95 sách VNEN toán 5

Tìm số tự nhiên x, biết: 2,5 x $x$ < 7

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 96 sách VNEN toán 5

Bà của My muốn mua một thùng nước ngọt ở siêu thị (như hình bên). Em hãy giúp bà bạn My tính:

a. Có bao nhiêu lon nước ngọt trong một thùng?

b. Mỗi lon chứa 0,33l nước ngọt. Hỏi một thùng nước ngọt trên chứa tất cả bao nhiêu lít nước ngọt?

c. Giá mỗi lon nước ngọt là 7100 đồng. Hỏi bà bạn My phải trả bao nhiêu tiền để mua thùng nước ngọt đó?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 35 nhân một số thập phân với 10, 100, 1000..., nhân một số thập phân với 10, 100, 1000... trang 94 vnen toán 5, bài 35 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận