Giải VNEN toán 5 bài 18: Em ôn lại những gì đã học


Giải bài 18: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 47. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 47 VNEN toán 5 tập 1

Trả lời câu hỏi và giải thích cho bạn nghe cách làm:

a. 1 gấp bao nhiêu lần $\frac{1}{10}$?       b. $\frac{1}{10}$ gấp bao nhiêu lần $\frac{1}{100}$?

c. $\frac{1}{100}$ gấp bao nhiêu lần $\frac{1}{1000}$?

Câu 2: Trang 47 VNEN toán 5 tập 1

Tìm $x$:

a. $x + \frac{3}{8}=\frac{4}{3}$                b. $x - \frac{4}{5}=\frac{7}{6}$

c. $x \times \frac{1}{9}=\frac{21}{8}$       d. $x : \frac{8}{5}=5$

Câu 3: Trang 47 VNEN toán 5 tập 1

Một vòi nước chảy vào bể. Giờ thứ nhất chảy được $\frac{2}{5}$ bể, giờ thứ hai chảy được $\frac{1}{3}$ bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy được bao nhiêu phần bể nước.

Câu 4: Trang 47 VNEN toán 5 tập 1

Năm nay tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng mẹ hơn con 32 tuổi.

B. Hoạt động thực hành

Mẹ mua 24kg bột mì, mẹ đã làm bánh hết $\frac{3}{8}$ số bột mì đó. Hỏi:

a. Mẹ đã dùng hết bao nhiêu kg bột mì?

b. Mẹ còn lại bao nhiêu kg bột mì?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 18 em ôn lại những gì đã học, em ôn lại những gì đã học trang 47 vnen toán 5, bài 18 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận