Giải toán VNEN 5 bài 44: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân


Giải bài bài bài 44: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 112. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Lý thuyết

1. Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.

2. Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

  • Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0 
  • Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

5 : 2,5       26 : 6,5        7 : 17,5       459 : 6,8

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 114 sách VNEN toán 5

Tính nhẩm:

27 : 0,1     134 : 0,1      768 : 0,01

27 : 10      134 : 10       768 : 100

Câu 2 trang 114 sách VNEN toán 5

Tính rồi so sánh kết quả:

a. 7 : 0,5 và 7 x 2

b. 37 : 0,2 và 37 x 5

Câu 3 trang 114 sách VNEN toán 5

Tìm x biết:

$x$ x 7,8 = 507        9,2 x $x$ = 598

Câu 4 trang 114 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Can thứ nhất chưa 19l dầu, can thứ hai chứa 14l dầu. Số dầu đó được chia vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Câu 5 trang 114 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 37,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 30m. Tính chu vi mảnh đất đó?

C. Hoạt động ứng dụng

Anh Long đi taxi từ nhà đến ga tàu hết 35000 đồng. Biết rằng đoạn đường từ nhà anh Long đến ga là 2,5km. Hỏi mỗi km bằng taxi anh Long phải trả bao nhiêu tiền?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 44 vnen toán 5, giải bài 44 trang 112 vnen toán 5, bài 44 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận