Giải VNEN toán 5 bài 16: Héc - ta


Giải bài 16: Héc - ta - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 43. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. 5$cm^{2}$7$mm^{2}$ = ... $mm^{2}$. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 57       B. 570       C. 507       D. 5700

b. 2$m^{2}$5$dm^{2}$ = ... $dm^{2}$. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 2500     B. 205       C. 250      D. 25

Trả lời:

a. 5$cm^{2}$7$mm^{2}$ = 507 $mm^{2}$ => Đáp án đúng là C. 507 

b. 2$m^{2}$5$dm^{2}$ = 205 $dm^{2}$ => Đáp án đúng là B. 205 

2. Em đọc kĩ (sgk)

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 4ha = ... $m^{2}$                        1$km^{2}$                                500ha = ... $km^{2}$

b. $\frac{1}{2}$ha = ... $m^{2}$      $\frac{1}{10}km^{2} = ... ha$     $\frac{3}{4} ha = ... m^{2}$

Trả lời:

a. 4ha = 40000 $m^{2}$                      1$km^{2}$  = 100 ha                       500ha = 5 $km^{2}$

b. $\frac{1}{2}$ha = 5000 $m^{2}$      $\frac{1}{10}km^{2} = 10 ha$      $\frac{3}{4} ha = 7500 m^{2}$

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

80 000$m^{2}$ = ... ha         1600ha = ... $km^{2}$

600 000$m^{2}$ = ... ha       27 000ha = ... $km^{2}$

Trả lời:

80 000$m^{2}$ = 8 ha          1600ha = 16 $km^{2}$

600 000$m^{2}$ = 60 ha       27 000ha = 270 $km^{2}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1. Trang 44 toán VNEN 5 tập 1

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a. 6ha ;                         3km2 ;              400dm2 .

b. 26m2  34dm2 ;         1500dm2  ;       90m2  5dm2.

Câu 2. Trang 44 toán VNEN 5 tập 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải câu 2 phần B hoạt động thực hành trang 44 toán vnen 5 tập 1

Câu 3. Trang 44 toán VNEN 5 tập 1

Diện tích rừng Cúc Phương là 22 000 ha. Em hãy viết số đo diện tích rừng Cúc Phương :

a. Dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

b. Dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông.

Câu 4. Trang 44 toán VNEN 5 tập 1

Giải bài toán sau :

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 300m và chiều rộng bằng $\frac{2}{3}$ chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta ?

C. Hoạt động vận dụng

Em có biết ?

Tổng diện tích rừng của nước ta là bao nhiêu ? Vùng nào có diện tích rừng lớn nhất ?

- Tổng diện tích rừng Việt Nam : 13 258 843ha.

- Phân bố theo các khu vực :

+ Tây Nguyên : 2 828 565ha ;

+ Đông Bắc : 2 231 174ha ;

+ Bắc Trung Bộ : 1 999 855ha ;

+ Duyên hải miền Trung : 1 436 036ha ;

+ Đông Nam Bộ : 292 038ha ;

+ Tây Nam Bộ : 58 601ha ;

+ Vùng Đồng bằng Sông Hồng : 49 702ha.

(Nguồn : Quyết định về hiện trạng rừng Việt Nam ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Em hỏi người lớn về tầm quan trọng của rừng đối với đời sống con người.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 16 héc ta, héc ta trang 43 vnen toán 5, bài 16 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận