Giải toán VNEN 5 bài 47: Ôn lại những gì em đã học


Giải bài 47: Ôn lại những gì em đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 119. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 119 sách VNEN toán 5 tập 1 

Đặt tính rồi tính:

76,35 : 5            126 : 24        

5,548 : 1,52       119 : 9,52

Câu 2: Trang 119 sách VNEN toán 5 tập 1 

Tính: 

a. (138,4 - 83,2) : 24 + 19,22

b. 6,54 + (75,4 - 29,48) : 4

Câu 3: Trang 119 sách VNEN toán 5 tập 1 

Tìm x, biết:

8,7 - $x$ = 5,3 + 2        $x$ x 5,3 = 9,01 x 4

Câu 4: Trang 119 sách VNEN toán 5 tập 1 

Giải bài toán sau: Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,8 lít dầu. Hỏi có 100 lít dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

B. Hoạt động ứng dụng

Em hãy giúp mẹ tính tiền mua thực phẩm theo hóa đơn sau:

Thực phẩm Giá tiền mỗi ki-lo-gam (đồng) Thành tiền (đồng)
1,5kg khoai tây 12 000  
2,3kg măng 25 000  
0,7kg xương 85 000  
0,4kg thịt bò 150 000  
    Tổng cộng:

Từ khóa tìm kiếm google:

giải 47 em ôn lại những gì đã học vnen toán 5 tập 1, em ôn lại những gì em đã học trang 119 vnen toán 5, bài 47 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận