Giải toán VNEN 5 bài 41: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000....


Giải bài bài 41: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000.... - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 106. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. a. Tính:

23,4 : 10          23,4 : 100

b. Nhận xét vị trí dấu phẩy của số bị chia và thương ở mỗi phép chia trên

Trả lời:

  • 23,4 : 10 = 2,34
  • 23,4 : 100 = 0,234

b. Sau khi thực hiện phép chia ta thấy dấu phẩy của thương ở phép chia thứ nhất lùi sang trái một chữ số, phép chia thứ hai lùi sang trái hai chữ số.

Ghi nhớ:

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, .... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,....chữ số

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 107 sách VNEN toán 5

Tính nhẩm:

a. 27,8 : 10         5,06 : 10        0,95 : 10            62,37 : 10

b. 456,7 : 100     8,79 : 100      37,68 : 1000      333,9 : 1000

Câu 2 trang 107 sách VNEN toán 5

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả:

a. 12,3 : 10 và 12,3 x 0,1     b. 234,5 : 100 và 234,5 x 0,01

c. 6,7 : 10 và 6,7 x 0,1         d. 97,8 : 100 và 97,8 x 0,01

Câu 3 trang 108 sách VNEN toán 5

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra $\frac{1}{10}$ số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

C. Hoạt động ứng dụng

Trang 108 sách VNEN toán 5

Một khu đất có diện tích 5,5ha, trong đó $\frac{1}{10}$ diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 41 vnen toán 5, chia một số thập phân cho 10, 100, 1000.... trang 106 vnen toán 5, bài 41 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận