Giải VNEN toán 5 bài 20: Khái niệm số thập phân (tiếp theo)


Giải bài 20: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 51. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "Đố bạn":

a. Em viết một số thập phân đã học, bạn đọc số thập phân em viết.

b. Cùng các bạn viết số thập phân nhóm em vừa viết được thành phân số thập phân

Trả lời:

a. Một số số thập phân đã học và cách đọc là:

Số thập phân Đọc
0,7 Không phẩy bảy
0,5 Không phẩy năm
0,8 Không phẩy tám
0,4 Không phẩy bốn

b. Viết các số thập phân thành phân số thập phân:

0,7 = $\frac{7}{10}$      0,5 = $\frac{5}{10}$        0,8 = $\frac{8}{10}$        0,4 = $\frac{4}{10}$

2. Thực hiện lần lượt  các hoạt động sau (sgk)

3. Chơi trò chơi: "Ghép thẻ".

Lấy các bộ thẻ đã viết các số thập phân đã học và phân số thập phân tương ứng, chẳng hạn:

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 53 VNEN toán 5 tập 1

Đọc mỗi số thập phân sau:

a. 0,02     0,05      0,48        0,63

b. 0,005       0,029      0,312       0,108

Câu 2: Trang 53 VNEN toán 5 tập 1

Chuyển các phân số thập phân sau thành phố thập phân:

a. $\frac{68}{100}$ =........                  b. $\frac{7}{1000}$ = ............

c. $\frac{23}{1000}$ = ........               d. $\frac{231}{1000}$ = ............

Câu 3: Trang 53 VNEN toán 5 tập 1

Viết mỗi số thập phân sau thành phân số thập phân:

0, 4      0,02     0,006      0,087       0,555

Câu 4: Trang 53 VNEN toán 5 tập 1

Đọc các phân số thập phân và số thập phân trên các vạch của tia số:

Giải câu 4 trang 53 VNEN toán 5 tập 1

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 51 VNEN toán 5 tập 1

Em viết năm số thập phân đã học vào vở, đọc các số thập phân đó cho bố mẹ nghe.

Câu 2: Trang 54 VNEN toán 5 tập 1

Em lấy hai tờ giấy, mỗi tờ gồm 100 ô vuông

Giải câu 2 trang 54 VNEN toán 5 tập 1

Tô màu để biểu diễn số thập phân 0,5 ; 0,34 rồi dán vào vở.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 20 khái niệm số thập phân, khái niệm số thập phân trang 51 vnen toán 5, bài 20 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận