Giải toán VNEN 5 bài 53: Ôn lại những gì đã học


Giải bài 53: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 135. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 2: Trang 135 sách VNEN toán 5 tập 1 

Tính:

384, 8 : 25      3 : 1,25       14,21 : 0,25 

Câu 3: Trang 135 sách VNEN toán 5 tập 1

Tính giá trị biểu thức:

a. (242,7 - 60,6) x 3,2        b. 9,88 : (1,27 + 1,33) - 0,98

Câu 4: Trang 135 sách VNEN toán 5 tập 1 

Tìm $x$ biết:

a. $x$ x 100 = 46,89 + 12,7           b. 59,04 : $x$ = 5,89 - 1,09

Câu 5: Trang 135 sách VNEN toán 5 tập 1 

Giải bài toán sau: Trong vườn có 250 cây, gồm các loại cây cam, cây chanh và cây chuối. Số cây cam chiếm 40% và số cây chanh chiếm 30% số cây trong vườn. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chuối?

Câu 6: Trang 136 sách VNEN toán 5 tập 1 

Em hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

Cái nồi:

Giá cũ: 400 000 đồng

Giám giá: 20%

Giá mới: ........

Tủ đựng quần áo

Giá cũ: 750 000 đồng

Giám giá: 10%

Giá mới: ........

Cái chảo

Giá cũ: 100 000 đồng

Giám giá: .......

Giá mới: 85 000 đồng

Bộ quần áo trẻ em

Giá cũ: ............

Giám giá: 30%

Giá mới: 70 000 đồng

Điện thoại bàn

Giá cũ: 500 000 đồng

Giám giá: .........

Giá mới: 400 000 dồng

 

Câu 7: Trang 136 sách VNEN toán 5 tập 1 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 602$m^{2}$= .... ha là:

A. 60,2   B. 6,02     C. 0,602     D. 0,0602

Câu 8: Trang 136 sách VNEN toán 5 tập 1 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 7% một năm. Sau một năm, số tiền lãi người đó nhận được là 2 100 000 đồng. Để tính số tiền gửi ban đầu của người ấy, ta cần tính:

A. 2100000 : 7                 B. 2100000 X 7 : 100

C. 2100000 X 100 : 7       D. 2100000 X 7

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập 1

Em hãy hỏi người lớn về các khoản chi tiêu trong tuần của gia đình mình rồi điền vào bảng theo mẫu dưới đây (Sgk trang 137)


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 53 em ôn lại những gì đã học vnen toán 5 tập 1, em ôn lại những gì đã học trang 135 vnen toán 5, bài 53 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận