Giải VNEN toán 5 bài 24: So sánh hai số thập phân


Giải bài 24: So sánh hai số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 64. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hành lần lượt các hoạt động sau:

Quan sát hình vẽ dưới đây: (sgk trang 64)

Đọc bảng ghi thành tích nhảy xa của các bạn trong nhóm

Thảo luận xem bạn nào nhảy xa hơn bạn nào? Tại sao? 

Trả lời:

QUan sát bảng em thấy, bạn nhảy xa nhất là bạn Huy (2,05m) vì đó là thành tích cao nhất trong lớp.

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau: (Sgk)

3. Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn nghe: (Sgk)

4. So sánh hai số thập phân:

a. 3,05 và 2,84         b. 4,723 và 4,79

Trả lời:

a. 3,05 >2,84 vì 3 > 2         

b. 4,723 và 4,79 vì 72 < 79.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 66 VNEN toán 5 tập 1

So sánh hai số thập phân:

a. 7,9 và 8,2            b. 6,35 và 6,53           c. 2,8 và 2,93            d. 0,458 và 0,54.

Câu 2: Trang 67 VNEN toán 5 tập 1

Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn

a. 0,8      0,17       0,315                   b. 7,8     8,7      8,2       7,96     8,014

Câu 3: Trang 67 VNEN toán 5 tập 1

Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bé

a. 1,004     0,04        0,104                b. 0,8      0,807     0,87      0,78     0,087

Câu 4: Trang 67 VNEN toán 5 tập 1

Tìm chữ số $x$ biết:

$5,6x4 < 5,614$

Câu 5: Trang 67 VNEN toán 5 tập 1

Tìm số tự nhiên $x$, biết:

a. $0,9 < x < 1,2$        b. $84,97 < x < 85,14$

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 67 VNEN toán 5 tập 1

Em hỏi chiều cao của mọi người trong gia đình và viết vào bảng theo mẫu:

Tên Chiều cao
Mẹ 1,53m
Bố  
Em   
Em gái  

Câu 2: Trang 67 VNEN toán 5 tập 1

Em viết tên mọi người trong gia đình theo thứ tự từ người cao nhất đến người thấp nhất


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 24 so sánh hai số thập phân bằng nhau, so sánh hai số thập phân bằng nhau trang 64 vnen toán 5, bài 24 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận