Giải toán VNEN 5 bài 55: Hình tam giác


Giải bài 55: Hình tam giác - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 140. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "ghép tam giác"

Thi xếp 6 que tính để được 1 hình tam giác, 2 hình tam giác, 4 hình tam giác.

2. Thực hiện các hoạt động sau:

a. Viết tên 3 đỉnh, ba góc và 3 cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

Trả lời:

Tam giác MNP có:

  • 3 góc là: góc đỉnh M cạnh MN và MP, góc đỉnh N cạnh NM và NP, góc đỉnh P cạnh PM và PN
  • 3 cạnh là: MN, NP và MP
  • 3 đỉnh là: đỉnh M, đỉnh N và đỉnh P

Tam giác GEH có:

  • 3 góc là: góc đỉnh G cạnh GH và GE, góc đỉnh E cạnh EH và EG, góc đỉnh H cạnh HE và HG
  • 3 cạnh là: GE, EH và HG
  • 3 đỉnh là: đỉnh G, đỉnh E và đỉnh H

Tam giác STU có: 

  • 3 góc là: góc đỉnh S cạnh STvà SU, góc đỉnh T cạnh TS và TU, góc đỉnh U cạnh UT và US
  • 3 cạnh là: ST, TU và US
  • 3 đỉnh là: đỉnh T, đỉnh S và đỉnh U

4. Nối (theo mẫu:

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 143 sách VNEN toán 5 tập 1 

Viết tên 3 góc, 3 cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

Câu 2: Trang 143 sách VNEN toán 5 tập 1 

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình dưới đây:

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 143 toán 5 VNEN

Bạn Hà có hai tờ giấy màu hình tam giác bằng nhau. Bạn Hà muốn tự cắt hai tờ giấy màu đó để ghép lại được một hình chữ nhật. Em hãy góp ý với bạn Hà để giúp bạn cắt ghép được hình chữ nhật đó?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 55 hình tam giác vnen toán 5 tập 1, hình tam giác trang 142 vnen toán 5, bài 55 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận