Giải VNEN toán 5 bài 6: Hỗn số (tiếp theo)


Giải bài 6: Hỗn số (tiếp theo) - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 17. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “ghép thẻ”

Trả lời:

Giải VNEN toán 5 bài 6: Hỗn số (tiếp theo)

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động

Quan sát hình vẽ: (sgk)

Hỗn số chỉ phần đã tô màu của hình vẽ là: $2\frac{3}{4}$

Tính: $2\frac{3}{4}$ = 2 + $\frac{3}{4}$ = $\frac{8}{4}$ + $\frac{3}{4}$ = $\frac{11}{4}$

3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số và giải thích cho bạn nghe cách làm của em

$1\frac{2}{5}$,    $2\frac{1}{4}$

Trả lời:

$1\frac{2}{5}= \frac{1\times 5+2}{5}=\frac{8}{5}$   

$2\frac{1}{4}= \frac{2\times 4+1}{4}=\frac{9}{4}$   

Cách làm: Ta tình phân số bằng cách:Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số phần phân số. Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 18 VNEN toán 5 tập 1

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

$2\frac{2}{3}$, $3\frac{1}{4}$, $4\frac{2}{5}$, $5\frac{3}{7}$

Câu 2: Trang 19 VNEN toán 5 tập 1

Chuyển các hỗn số sau thành phân số thập phân:

$4\frac{3}{10}$, $21\frac{7}{100}$, $7\frac{39}{100}$, $6\frac{123}{1000}$

Câu 3: Trang 19 VNEN toán 5 tập 1

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tình (theo mẫu):

$5\frac{2}{10}+7\frac{1}{10}$,           $5\frac{6}{7} - 3\frac{5}{7}$

$8\frac{3}{5} \times 2\frac{6}{7}$,     $1\frac{3}{10} : 5\frac{7}{8}$

Câu 4: Trang 19 VNEN toán 5 tập 1

So sánh các hỗn số:

$7\frac{9}{10}$ và $4\frac{9}{10}$;    $6\frac{3}{10}$ và $6\frac{5}{9}$

Câu 5: Trang 19 VNEN toán 5 tập 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 19 VNEN toán 5 tập 1

Viết các hỗn số và phân số tương ứng trong các tình huống sau:

a. Có 2 quả dưa và một nửa quả dưa

b. Có 3 chai sữa và $\frac{1}{4}$ chai sữa

c. Có 1 cái bánh và $\frac{2}{5}$ cái bánh

Câu 2: Trang 20 VNEN toán 5 tập 1

Em đọc mỗi hỗn số trên cho người lớn nghe và chỉ ra phần nguyên, phần phân số trong mỗi hỗn số đó


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 6 hỗn số, hỗn số trang 17 vnen toán 5, bài 6 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận