Giải toán VNEN 5 bài 49: Giải toán về tỉ số phần trăm


Giải bài 49: Giải toán về tỉ số phần trăm - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 124. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "chuyển cách viết".

Dạng phân số Dạng số thập phân Dạng tỉ số phần trăm
$\frac{75}{100}$ 0,75 75%
$\frac{31}{100}$ 0,31 31%
$\frac{70}{100}$ 0,70 70%
$\frac{46}{100}$ 0,46 46%
$\frac{80}{100}$ 0,80 80%
$\frac{65}{100}$ 0,65 65%
$\frac{20}{100}$ 0,20 20%

2. Đọc kĩ ví dụ và nghe thầy/ cô hướng dẫn:

3. Tìm tỉ số phần trăm của:

  • 3 và 4         
  • 16 và 50

Trả lời:

3 và 4                                     16 và 50

Ta có: 3 : 4 = 0,75                 Ta có: 16 : 50 = 0,32

0,75 = 0,75 x 100 : 100         0,32 = 0,32 x 100 : 100

        = 75 : 100 = 75%                    = 32 : 100 = 32%

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 126 sách VNEN toán 5 tập 1

Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

0,68          0,4        0,173          1,49

Câu 2: Trang 126 sách VNEN toán 5 tập 1 

Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu):

16 và 30       27 và 60          24 và 3

Câu 3: Trang 126 sách VNEN toán 5 tập 1 

Tính (theo mẫu):

a. 15% + 2,4%            b. 54,6% - 15%

c. 12,3%  x 2              d. 60% : 20

Câu 4: Trang 127 sách VNEN toán 5 tập 1 

Giải bài toán sau:  Đội văn nghệ trường tiểu học Thành Công có 50 học sinh, trong đó có 17 bạn tham gia nhóm múa. Hỏi số bạn ở nhóm múa chiếm bao nhiêu phần trăm số bạn trong đội văn nghệ?

Câu 5: Trang 127 sách VNEN toán 5 tập 1 

Theo kế hoạch, năm vừa qua một xưởng phải sản xuất 3000 chiếc xe đạp. Đến hết năm xưởng đó đã sản xuất được 3510 chiếc. Hỏi:

a. Đến hết năm, xưởng đã thực hiện bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm.

b. Đến hết năm, xưởng đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

C. Hoạt động ứng dụng 

Em hãy tìm hiểu số lượng của hai nhóm đối tượng cùng loại nào đó rồi tính tỉ số phần trăm của hai số đó.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải 49 giải toán về tỉ lệ phần trăm vnen toán 5 tập 1, giải toán về tỉ lệ phần trăm trang 124 vnen toán 5, bài 49 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận