Giải toán VNEN 5 bài 57: Em đã được học những gì?


Giải bài 57: Em đã được học những gì? - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 147. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Phần 1: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Chữ số 9 trong số thập phân 85,924 có giá trị là:

$A=\frac{9}{1000}$         $B=\frac{9}{100}$

$C=\frac{9}{10}$             D= 9

2. 1% của 100 000 đồng là:

A. 1 đồng        B. 10 đồng        C. 100 đồng       D. 1000 đồng

Trả lời:

1. Đáp án đúng là: $C=\frac{9}{10}$ 

2. Đáp án đúng là: D. 1000 đồng

Phần 2:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 147 sách VNEN toán 5 tập 1 

Viết số thập phân có:

a. sáu đơn vị, chín phần mười

b. Ba mươi tám đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm

c. Không đơn vị, sáu trăm linh năm phần chín

d. Bốn mươi chín phần trăm

Câu 2: Trang 147 sách VNEN toán 5 tập 1 

Đặt tính rồi tính:

a. 36,74 + 49,16            b. 95,64 - 28,45

c. 34,05 x 2,8                 d. 79,5 : 2,5

Câu 3: Trang 147 sách VNEN toán 5 tập 1 

May mỗi khăn trải giường hết 2,8m vải. Hỏi có 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu khăn trải giường như thế và còn thừa mấy mét vải?

Câu 4: Trang 148 sách VNEN toán 5 tập 1 

Nhà bạn Thành có mảnh vườn hình chữ nhật, chiều dài là 18m và chiều rộng là 15m. Để làm đường đi chung cho tổ dân phố, nhà bạn thành đã dành một phần đất hình tam giác củ mảnh vườn đó (Xem hình vẽ). Tính tỉ số phần trăm của diện tích đất đã cắt để làm đường và diện tích mảnh vườn đó.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 57 em đã học được những gì vnen toán 5 tập 1, em đã học được những gì trang 147 vnen toán 5, bài 57 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận