Giải toán VNEN 5 bài 45: Chia một số thập phân cho một số thập phân


Giải bài 45: Chia một số thập phân cho một số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 115. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

  • Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
  • Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên

Ví dụ: Đặt tính rồi tính

8,28 : 3,6          13,632 : 6,4        7,52 : 0,16

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 116 sách VNEN toán 5 tập 1

Đặt tính rồi tính:

16,24 : 2,9         0,592 : 0,08        0,3968 : 0,32

Câu 2: Trang 116 sách VNEN toán 5 tập 1 

Tìm $x$ biết:

$x$ x 1,7 = 85        $x$ x 1,28 = 4,48  x 3,84

Câu 3: Trang 116 sách VNEN toán 5 tập 1 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. Biết 3,5l dầu cân nặng 2,66kg. Vậy 9l dầu cân nặng .... kg

b. Biết 4,6l dầu cân nặng 3,496 kg. Có.....l dầu nếu chúng cân nặng 6,08kg

Câu 4: Trang 116 sách VNEN toán 5 tập 1 

Giải bài toán sau: May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi có 371,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Câu 5: Trang 117 sách VNEN toán 5 tập 1 

Tìm số dư của phép chia 158 : 2,8 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

C. Hoạt động ựng dụng

Câu 1: Trang 117 sách VNEN toán 4 tập 1 

Bà có một cuộn dây dài 7,65m. Bà cắt thành các đoạn dây dài 0,85m đẻ hai bà cháu kết các bông hoa, mỗi đoạn như thế kết được một bông hoa. Em hãy tính xem hai bà cháu làm được mấy bông hoa từ cuộn dây đó.

Câu 2: Trang 117 sách VNEN toán 5 tập 1 

Hùng đố Mai:

Một con đà điểu cân nặng 130,2kg, một con thiên nga cân nặng 9,3kg. Hỏi con đà điểu cân nặng gấp mấy lần con thiên nga?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 45 sách vnen toán 5 tập 1, chia số thập phân cho một số thập phân trang 115 vnen toán 5, bài 45 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận