Giải VNEN toán 5 bài 13: Bảng đơn vị đo khối lượng


Giải bài 13: Bảng đơn vị đo khối lượng - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 36. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

Chơi trò chơi “ Đố bạn nhớ lại”:

a. Viết vào chỗ chấm trong bảng đơn vị đo khối lượng dưới đây cho thích hợp:

b. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Trả lời:

Lớn hơn Ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bé hơn Ki-lo-gam

Tấn

Tạ

Yến

Kg

Hg

Dag

g

1 tấn = 10 tạ

= 1000 kg

1 tạ = 10 yến

= $\frac{1}{10}$ tấn

1 yến = 10 kg

= $\frac{1}{10}$ tạ

1kg = 10 hg

= $\frac{1}{10}$ yến

1hg = 10 dag

= $\frac{1}{10}$ kg

1 dag = 10 g

= $\frac{1}{10}$ hg

1g = $\frac{1}{1000}$ kg

b. Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau

  • Đơn vị lớn gấp 10 đơn vị bé hơn tiếp liền
  • Đơn vị bé bằng $\frac{1}{10}$ đơn vị lớn hơn tiếp liền.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 36 VNEN toán 5 tập 1

Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:

5 tấn = … tạ           80 tạ = … tấn            1 tạ = … tấn

34 tạ = … yến        1300 kg = … tạ         1 yến = … tạ

21 yến = … kg       310kg = … yến          1kg = … yến

5kg = … g             25000kg = … tấn       1g = … kg

Câu 2: Trang 37 VNEN toán 5 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

12 tấn 23kg = … kg     12 tạ 23kg = … kg       7kg 21g = … g

Câu 3: Trang 37 VNEN toán 5 tập 1

Thửa ruộng thứ nhất thu được 780kg thóc, thửa ruộng thứ hai thu được 1 tấn 42kg thóc. Hỏi cả hai thửa ruộng thu được bao nhiêu kg thóc?

C. Hoạt động ứng dụng

Bạn Hoàng đã lập bảng ghi lại số đo khối lượng của một số đồ vật và vật nuôi của nhà bạn như sau:

Tên đồ vật/ con vật

Khối lượng

Con trâu

2 tạ

Con lợn

60kg

Cái cặp sách

2kg

Hãy ước lượng khối lượng một vài đồ vật hoặc vật nuôi của nhà em và lập như bạn Hoàng đã làm


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 13 bảng đơn vị đo khối lượng, bảng đơn vị đo khối lượng trang 36 vnen toán 5, bài 13 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận