Giải toán VNEN 5 bài 52: Em ôn lại những gì đã học


Giải bài 52: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 133. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 2: Trang 133 sách VNEN toán 5 tập 1 

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phân số/ hỗn số Số thập phân Tỉ số phần trăm
$\frac{3}{4}$ 0,75 75%
$\frac{4}{5}$    
$3\frac{1}{2}$    
$2\frac{11}{25}$    

Câu 3: Trang 133 sách VNEN toán 5 tập 1 

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a. Tỉ số phần trăm của 28 và 60 là .....

b. 30% của 78m là ......

c. 45% diện tích một khu vườn 2700$m^{2}$. khu vườn đó có diện tích là .....

Câu 4: Trang 134 sách VNEN toán 5 tập 1 

Giải bài toán sau: Một gói trà tam thất - xạ đen nặng 2g có thành phần như sau: tam thất 1g, xạ đen 0,5g, hoa chè: 0,5g. Hãy tính tỉ số phần trăm của lượng tam thất, xạ đen, hoa hòe so với cả gói.

Câu 5: Trang 134 sách VNEN toán 5 tập 1 

Giải bài toán sau: Một cửa hàng sữa có tất cả 6500 thùng sữa. Cửa hàng đã bán được 45% số sữa đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng sữa chưa bán?

Câu 6: Trang 134 sách VNEN toán 5 tập 1 

Giải bài toán sau: Bác Lan bán hoa quả bị lỗ 65000 đồng. Bác nói tính ra bị lỗ 5% tiền vốn. Hỏi số vốn ban đầu bác Lan bỏ ra để mua hoa quả là bao nhiêu tiền?

C. Hoạt động ứng dụng

Hãy viết tiếp vào bảng số liệu về lớp em dưới đây:

(Tính tỉ số phần trăm của:

  • Số học sinh nam ở từng nhóm và số học sinh cả lớp
  • Số học sinh nữ ở từng nhóm và số học sinh cả lớp
  • Tổng số học sinh nam và số học sinh cả lớp
  • Tổng số học sinh nữ và số học sinh cả lớp

Số liệu về lớp em

Tổng số học sinh cả lớp: .......

  Số bạn nam Số bạn nữ Tổng số
Nhóm 1 ....(chiếm ......%) ....(chiếm ......%) ....(chiếm ......%)
Nhóm 2 ....(chiếm ......%) ....(chiếm ......%) ....(chiếm ......%)
Nhóm 3 ....(chiếm ......%) ....(chiếm ......%) ....(chiếm ......%)
Nhóm 4 ....(chiếm ......%) ....(chiếm ......%) ....(chiếm ......%)
Nhóm 5 ....(chiếm ......%) ....(chiếm ......%) ....(chiếm ......%)
Cả lớp ....(chiếm ......%) ....(chiếm ......%) ....(chiếm 100%)

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 52 em ôn lại những gì đã học vnen toán 5 tập 1, em ôn lại những gì đã học trang 133 vnen toán 5, bài 52 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận