Giải VNEN toán 5 bài 21: Khái niệm số thập phân (tiếp theo)


Giải bài 21: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 54. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "đố bạn":

a. Quan sát tranh  vẽ dưới đây: (sgk)

b. Em đố bạn đọc các kí hiệu 1,8m;  5,63m có trong hình vẽ trên

c. Kể một ví dụ có sử dụng các kí hiệu như em vừa đọc ở hình vẽ trên

c. Kể một số ví dụ có sử dụng các kí hiệu như em vừa đọc ở hình vẽ trên.

Trả lời:

b. Đọc các kí hiệu 1,8m;  5,63m

1,8m: Một phẩy tám mét

5,63m: Năm phẩy sáu mươi ba mét.

c. Một số ví dụ có sử dụng các kí hiệu như trên là:

Chai nước mắm 1,5l;    túi đường 0,5kg;     chai nước khoáng 1,5l...

2. Thực hành lần lượt các hoạt động sau: (sgk)

3. Chuyển các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc các số thập phân đó:

$3\frac{7}{10}$;    $5\frac{63}{100}$;    $12\frac{378}{1000}$

b. Nêu phần nguyên và phần thập phân trong mỗi số thập phân em viết.

Trả lời:

  • $3\frac{7}{10}$ = 3,7 => Đọc là: Ba phẩy bảy; phần nguyên là 3, phần thập phân là 7  
  • $5\frac{63}{100}$ = 5,63 => Đọc là: Năm phẩy sáu mươi ba; phần nguyên là 5, phần thập phân là 63
  • $12\frac{378}{1000}$ = 12, 378 => Đọc là Mười hai phẩy ba trăm bảy mươi tám; phần nguyên là 12, phần thập phân là 378.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 56 VNEN toán 5 tập 1

Đọc mỗi số thập phân sau:

3, 5       6,72         41,246         504,038        0,109

Câu 2: Trang 56 VNEN toán 5 tập 1

Chuyển các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó.

$4\frac{3}{10}$= .......      $19\frac{38}{100}$ = ..........        $175\frac{534}{1000}$ = ...........

Câu 3: Trang 56 VNEN toán 5 tập 1

Viết mỗi số thập phân sau thành phân số thập phân

0,1       0,04      0,007       0,026

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 57 VNEN toán 5 tập 1

Tìm trên sách, báo, nhãn mác, bao bì... những thông tin có sử dụng số thập phân rồi viết vào vở.

Câu 2: Trang 57 VNEN toán 5 tập 1

Quan sát hình vẽ, đọc các số thập phân ghi cân nặng của một số đồ vật được cân rồi nói cho người lớn nghe.

Giải câu 2 trang 57 VNEN toán 5 tập 1


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 21 khái niệm số thập phân, khái niệm số thập phân trang 54 vnen toán 5, bài 21 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận