Giải VNEN toán 5 bài 7: Em ôn lại những gì đã học


Giải bài 7: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 20. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 20 VNEN toán 5 tập 1

Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

$\frac{9}{30}$;    $\frac{11}{25}$;    $\frac{64}{400}$;    $\frac{21}{50}$;    $\frac{13}{250}$

Câu 2: Trang 20 VNEN toán 5 tập 1

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

$2\frac{3}{5}$;   $8\frac{7}{10}$;   $6\frac{4}{9}$;   $3\frac{27}{100}$;

Câu 3: Trang 21 VNEN toán 5 tập 1

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

1dm=…. m            1g = …... kg          1 phút = ….. giờ

2dm = …. m          5g = …… kg         10 phút = ….. giờ

Câu 4: Trang 21 VNEN toán 5 tập 1

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m7dm;  7m6dm;   24m7dm;   40m4dm.

Câu 5: Trang 21 VNEN toán 5 tập 1

Một sợi dây dài 2m35cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng -ti-met, đề-xi-mét, mét.

B. Hoạt động ứng dụng

2. Tìm ba tình huống sử dụng phân số, hỗn số trong cuộc sống rồi viết vào vở.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 7 em ôn lại những gì đã học, em ôn lại những gì đã học trang 20 vnen toán 5, bài 7 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận