Giải VNEN toán 5 bài 5: Hỗn số


Giải bài 5: Hỗn số - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 14. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Viết theo mẫu:

Trả lời

Giải VNEN toán 5 bài 5: Hỗn số

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau, đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn nghe (sgk).

3. Viết rồi đọc hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình vẽ sau:

Giải VNEN toán 5 bài 5: Hỗn số

Trả lời:

Giải VNEN toán 5 bài 5: Hỗn số

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 16 VNEN toán 5 tập 1

Dựa vào hình vẽ để viết rồi ddcj hỗn số thích hợp (theo mẫu):

Giải câu 1 trang 16 VNEN toán 5 tập 1

Câu 2: Trang 14 VNEN toán 5 tập 1

Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Giải câu 2 trang 17 VNEN toán 5 tập 1

C. Hoạt động ứng dụng

Em đọc mỗi hỗn số sau cho người lớn nghe và chỉ ra phần nguyên, phần phân số của mỗi hỗn số đó: $1\frac{1}{2}$, $2\frac{2}{3}$, $3\frac{1}{4}$.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 5 hỗn số, hỗn số trang 14 vnen toán 5, bài 5 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận