Giải toán VNEN 5 bài 42: Em ôn lại những gì đã học


Giải bài bài 42: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 108. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 2 trang 108 sách VNEN toán 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

24,7dm = ....... m     2,34kg = ....... tạ       345,04m = ....... km

123,08cm = ..... m    705kg = ....... tấn      1450g = ........ kg

Câu 3 trang 109 sách VNEN toán 4

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

6,7$dm^{2}$          0,234$dm^{2}$ 

0,072$dm^{2}$      406,005$dm^{2}$

Câu 4 trang 109 sách VNEN toán 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

23$m^{2}$7$cm^{2}$= .......$cm^{2}$        4 tấn 34kg = ....... kg

23$m^{2}$7$cm^{2}$= .........$m^{2}$        4 tấn 34kg = ....... tấn

Câu 5 trang 109 sách VNEN toán 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Đơn vị đo là tấn Đơn vị đo là kg
5,6 5600
  762
3,15  
  67
0,042  

Hãy so ánh

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 109 sách VNEN toán 5

Quan sát hình vẽ:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a. 3 quả dưa cân nặng.....kg

b. Bạn Mai cao ........... m

Câu 2 trang 109 sách VNEN toán 5

Kể một vài ví dụ trong cuộc sống hằng ngày có sử dụng số thập phân mà em biết


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 42 vnen toán 5, em ôn lại những gì đã học trang 108 vnen toán 5, bài 42 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận