Giải VNEN toán 5 bài 2: Ôn tập về so sánh hai phân số


Giải bài 2: Ôn tập về so sánh hai phân số - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 7. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 8 VNEN toán 5 tập 1

Chơi trò chơi “ ghép thẻ”:

Giải câu 1 trang 8 VNEN toán 5 tập 1

Câu 2: Trang 8 VNEN toán 5 tập 1

Thảo luận để điền dấu  (> = < ) thích hợp vào chỗ chấm:

a. $\frac{2}{7}$ ... $\frac{5}{7}$ ; $\frac{3}{4}$ ... $\frac{1}{4}$ ;  $\frac{5}{13}$ ... $\frac{5}{13}$

b. $\frac{5}{6}$ ... $\frac{2}{3}$ ; $\frac{3}{4}$ ... $\frac{5}{13}$ ;  $\frac{8}{20}$ ... $\frac{2}{5}$

Câu 3: Trang 8 VNEN toán 5 tập 1

a. Thảo luận nội dung cần điền tiếp vào chỗ chấm và nghe thầy (cô) hướng dẫn:

Trong hai phân số cùng mẫu số:

  • Phân số có tử số bé hơn thì ………
  • Phân số có tử số lớn hơn thì ……….
  • Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó ……….
  • Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta …….. mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các  ….. của chúng.

b. Thảo luận với bạn để điền từ “ bé hơn”, “lớn hơn” hoặc “bằng” vào chỗ chấm trong các nhận xét sau cho đúng:

Nhận xét 1:

  • Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó  ………. 1
  • Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó ……….. 1
  • Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó ……….. 1

Nhận xét 2: Trong hai phân số có cùng tử số:

  • Phân số có mẫu số bé hơn thì …………
  • Phân số có mẫu số lớn hơn thì ………..

Câu 4: Trang 9 VNEN toán 5 tập 1

Điền dấu < = >:

a. $\frac{3}{10}$ ... $\frac{7}{10}$          $\frac{5}{8}$ ... $\frac{3}{8}$             $\frac{25}{31}$ ... $\frac{19}{31}$

b. $\frac{7}{8}$ ... $\frac{5}{6}$              $\frac{2}{5}$ ... $\frac{3}{7}$             $\frac{1}{4}$ ... $\frac{1}{6}$

c. $\frac{2}{5}$ .... 1                               $\frac{7}{6}$ ... 1                               $\frac{21}{21}$ .... 1

d. $\frac{7}{6}$ ... $\frac{7}{3}$              $\frac{12}{17}$ ... $\frac{12}{13}$      $\frac{2}{3}$ ... $\frac{2}{5}$

Câu 5: Trang 9 VNEN toán 5 tập 1

a. Viết các phân số $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{7}$; $\frac{5}{9}$ theo thứ tự từ bé đến lớn

b. Viết các phân số $\frac{5}{18}$ ; $\frac{4}{3}$ ; $\frac{5}{6}$ theo thứ tự từ lớn đến bé

B. Hoạt động ứng dụng

Mẹ Linh dùng $\frac{2}{5}$ diện tích của mảnh vườn để trồng hoa và dùng $\frac{1}{4}$ diện tích của mảnh vườn để trồng rau thơm. Em hãy so sánh diện tích trồng rau thơm với diện tích trồng hoa xem diện tích nào lớn hơn.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 2 ôn tập về so sánh hai phân số, ôn tập về so sánh hai phân số trang 7 vnen toán 5, bài 2 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận