Giải toán VNEN 5 bài 33: Ôn lại những gì đã học


Giải bài 33: Ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 90. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 91 sách VNEN toán 5

Tính:

a. 348,93 + 402,5

b. 700,64 – 455,37

c. 23,48 + 6,35 – 10,3

Câu 2 trang 91 sách VNEN toán 5

Tìm x:

a. x – 6,4 = 7,8 + 1,6            b. x + 3,5 = 4,7 + 2,8

Câu 3 trang 91 sách VNEN toán 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 17,86 + 3,78 + 8,14              b. 56,69 – 23,41 – 18,59

Câu 4 trang 91sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Một đội công nhân làm đường trong ba ngày làm được 11km. Ngày thứ nhất làm được 4,25km, ngày thứ hai làm được ít hơn ngày thứ nhất 1,5km. Hỏi ngày thứ ba đội công nhân đó làm được bao nhiêu km đường?

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 91 sách VNEN toán 5

Đo chiều dài, chiều rộng quyền sách và bàn học của em rồi ghi lại các số đo

Câu 2 trang 91 sách VNEN toán 5

Tính chu vi quyển sách và chu vi mặt bàn ở bài tập 1


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 33 ôn lại những gì đã học, ôn lại những gì đã học trang 90 vnen toán 5, bài 33 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận