Giải toán VNEN 5 bài 37: Nhân một số thập phân với một số thập phân


Giải bài 37: Nhân một số thập phân với một số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 97. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau

Đặt tính rồi tính: 25, 8 x 1,4

Trả lời:

2. Đặt tính và thực hiện phép tính: 16,25 x 6,7

Trả lời:

3. Nói với bạn cách nhân một số thập phân với một số thập phân, lấy ví dụ

Trả lời:

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm theo 2 bước:

  • Bước 1: Nhân như nhân các số tự nhiên.
  • Bước 2: Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Ví dụ: 12,3 x 4,5

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 99 sách VNEN toán 5

Đặt tính rồi tính:

a. 25,8 x 1,5     b. 13,25 x 6,7

c. 0,24 x 4,7     d. 7,826 x 4, 5

Câu 2 trang 99 sách VNEN toán 5

a. Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

a b a x b b x a
2,36 4,2    
3,05 2,7    

b. Em và bạn đọc rồi giải thích cho nhau nội dung sau (SGK)

c. Viết ngay kết quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624        9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = ...........        16 x 9,04 = ...........

Câu 3 trang 99 sách VNEN toán 5

Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

a. Đặt tính rồi tính:

142,57 x 0,1        531,75 x 0,01

b. Tính nhẩm:

579,8 x 0,1        67,19 x 0,01        5,6 x 0,001

38,7 x 0,1          805,13 x 0,01      362,5 x 0,001

6,7 x 0,1            3,5 x 0,01            20,25 x 0,001

Câu 4 trang 100 sách VNEN toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số đo đơn vị là kilomet vuông

a. 1000ha        b. 125ha         c. 57,4ha         d. 3,2ha

Câu 5 trang 100 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Câu 6 trang 100 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000000, quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được là 19,8cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu km?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 100 sách VNEN toán 5

Em hãy đo các kích thước nền một căn phòng hình chữ nhật của nhà mình và tính diện tích của nền căn phòng đó?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 37 nhân một số thập phân với một số thập phân, nhân một số thập phân với một số thập phân trang 97 vnen toán 5, bài 37 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận