Giải VNEN toán 5 bài 4: Ôn tập các phép tính với phân số


Giải bài 4: Ôn tập các phép tính với phân số - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 12. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 3: Trang 13 VNEN toán 5 tập 1

Tính:

a. $\frac{3}{5} + \frac{2}{7}$        $\frac{7}{9} - \frac{1}{6}$       $\frac{7}{8} + 3$        $2 - \frac{5}{4}$

b. $\frac{9}{2}\times \frac{4}{5}$         $\frac{8}{7} :\frac{2}{3}$        $4\times \frac{5}{9}$         $\frac{3}{8} : 2$

Câu 4: Trang 13 VNEN toán 5 tập 1

Tính (theo mẫu):

$\frac{4}{3}\times \frac{9}{10}$         $\frac{9}{16} :\frac{27}{8}$          $\frac{40}{7}: \frac{5}{14}$

Câu 5: Trang 13 VNEN toán 5 tập 1

a. Chú Phong mang bán một chùm bóng bay. Buổi sáng chú Phong bán được $\frac{1}{2}$ số bóng bay, buổi chiều chú bán được $\frac{1}{3}$ số bóng bay. Tìm phân số chỉ số bóng bay còn lại của chú Phong.

b. Một tấm áp phích hình chữ nhật có diện tích $\frac{18}{4}$$m^{2}$, chiều dài $\frac{15}{4}$m. Tính chu vi tấm áp phích hình chữ nhật

B. Hoạt động ứng dụng

Em đọc thông tin sau cho người lớn nghe:

Để làm thuốc ho người ta ngâm chanh đào với mật ong và đường phèn. Cứ $\frac{1}{2}$kg chanh đào thì cần $\frac{1}{4}$kg đường phèn và $\frac{1}{2}$l mật ong.

Theo em, nếu muốn ngâm 1kg chanh đào thì cần bao nhiêu ki-lô-gam đường phèn và bao nhiêu lít mật ong?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 4 Ôn tập các phép tính với phân số, ôn tập các phép tính với phân số trang 12 vnen toán 5, bài 4 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận