Giải VNEN toán 5 bài 8: Em ôn lại những gì đã học


Giải bài 8: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 22. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 22 VNEN toán 5 tập 1

Tính:

Giải câu 1 trang 22 VNEN toán 5 tấp 1

Câu 2: Trang 22 VNEN toán 5 tập 1

Tìm $x$:

$x$ + $\frac{2}{3}$ = $\frac{9}{11}$        $x$ - $\frac{5}{10}$= $\frac{4}{15}$

$x$ x $\frac{1}{7}$= $\frac{5}{6}$            $x$ : $\frac{3}{5}$ = $\frac{1}{6}$

Câu 3: Trang 22 VNEN toán 5 tập 1

Viết (theo mẫu):

a. 23m 18cm;   9m 5cm

b. 7kg 167g;    34kg 50g;   1kg 5g

Câu 4: Trang 23 VNEN toán 5 tập 1

Biết $\frac{2}{5}$ quãng đường AB dài 36km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Câu 5: Trang 23 VNEN toán 5 tâp 1

Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ bên (h12)

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180$m^{2}$       B. 1400$m^{2}$     C. 1800$m^{2}$     D. 2000$m^{2}$

B. Hoạt động ứng dụng

Quan sát sự tăng trưởng của một cây trong hình vẽ dưới đây:

Giải câu 1 trang 23 VNEN toán 5 tấp 1

a. Ghi chép lại sự tăng trưởng của cây theo từng tuần

b. Trả lời câu hỏi:

  • Sau 3 tuần cây tăng trưởng được bao nhiêu xăng-ti-mét?
  • Tuần nào cây tăng trưởng nhanh nhất?

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 8 em ôn lại những gì đã học, em ôn lại những gì đã học trang 22 vnen toán 5, bài 8 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận