Giải toán VNEN 5 bài 32: Trừ hai số thập phân


Giải bài 32: Trừ hai số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 86. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “giúp bạn qua cầu”.

Thảo luận cách qua cầu giúp các bạn Voi, Gấu, Sư tử, Bò, Ngựa qua cầu nhanh và an toàn nhất. Viết kết quả thảo luận của nhóm em vào bảng sau:

Trả lời:

 

Tên con vật qua cầu

Tổng cân nặng

Lần 1

Voi

4,6 tạ

Lần 2

Bò và Gấu

1,2 + 2,8 = 4 tạ

Lần 3

Sư tử và Ngựa

2,3 + 1,7 = 4 tạ

Lần 4

 

 

2 – 3: Thực hiện lần lượt các hoạt động

Đặt tính rồi tính: 34, 82 – 6,37 và 57,3 – 9,15

Trả lời:

4. Nói với bạn cách trừ hai số thập phân, lấy ví dụ minh họa

Trả lời:

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

  • Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng ở cột với nhau
  • Thực hiện phép trừ như các số tự nhiên
  • Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của dấu bị trừ và số trừ.

Ví dụ: 14, 15 – 3,76

Ta thực hiện như sau:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 89 sách VNEN toán 5

Tính:

Câu 2 trang 89 sách VNEN toán 5

Đặt tính rồi tính:

a. 21,3 – 10,7           b. 15,53 – 6,44

c. 13,5 – 11,98         d. 50 – 26,83.

Câu 3 trang 89 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó tra 10,5kg đường sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Câu 4 trang 89 sách VNEN toán 5

Tìm x, biết:

a. x + 5,34 = 7,65           b. 7,95 + x = 10,29

c. x – 3,78 = 6,49            d. 8,4 – x = 3,6

Câu 5 trang 89 sách VNEN toán 5

a. Tính rồi so sánh giá trị a – b – c và a – (b+ c)

a

b

c

a – b - c

a – (b+ c)

9,8

5,4

1,2

 

 

26,38

7,5

3,16

 

 

37,86

9,2

4,8

 

 

b. Tính bằng hai cách:

9,4 – 2,5 – 4,7             23,58 – (6,38 + 12,4)

Câu 6 trang 90 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Ba qủa bí cân nặng 13,5 kg. Qủa thứ nhất nặng 5,9 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,5kg. Hỏi quả thứ ba nặng bao nhiêu kg?

C Hoạt động ứng dụng

Câu 2 trang 90 sách VNEN toán 5

Em tính xem bộ nào của nhà bác học Albert Einstein nhẹ hơn bộ não của người trưởng thành bình thường bao nhiêu kg?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 32 trừ hai số thập phân, trừ hai số thập phân trang 86 vnen toán 5, bài 32 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận