Giải VNEN toán 5 bài 9: Ôn tập về giải toán


Giải bài 9: Ôn tập về giải toán - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 24. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động thực hành

1. Chơi trò chơi “Đố nhau tìm hai số”.

2. Viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải của bài toán:

Bài toán: Tổng của hai số là 150. Tỉ số của hai số đó là $\frac{2}{3}$. Tìm mỗi số.

Bài giải:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số bé là: 150 : 5 x 2 = 60

Số lớn là: 150 -  60 = 90

Đáp số: 60 và 90

b. Bài toán: Hiệu của hai số là 60. Tỉ số của hai số đó là $\frac{3}{5}$. Tìm mỗi số.

Bài giải:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Số bé là: 60 : 2 x 3 = 90

Số lớn là: 60 + 90 = 150

Đáp số: 90 và 150

Giải các bài toán sau:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 3: Trang 25 VNEN 5 tập 1

Khối lớp 3 có ít hơn khối lớp 5 là 20 học sinh, tỉ số học sinh giữa hai khối là $\frac{7}{8}$. Hãy tìm số học sinh của mỗi khối.

Câu 4: Trang 25 VNEN toán 5 tập 1

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 98m. Chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài.

a. Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh đất

b. Tìm diện tích của mảnh đất đó.

B. Hoạt động ứng dụng

Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán:

Giải câu 1 trang 25 VNEN toán 5 tập 1


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 9 ôn tập về giải toán, ôn tập về giải toán trang 24 vnen toán 5, bài 9 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận