Giải toán VNEN 5 bài 30: Cộng hai số thập phân


Giải bài 30: Cộng hai số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 79. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Lý thuyết

1. Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:

  • Việt số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
  • Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên
  • Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

2. Phép cộng của các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

                                               a + b = b + a

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi " đố bạn".

Quan sát hình dưới đây, em đố bạn viết cân nặng của các con vật theo thứ tự từ bé đến lớn vào bảng sau:

Tên con vật Cân nặng
   
   
   
   

2 - 3: Thực hành lần lượt các hoạt động:

c. Đặt tính rồi tính: 23,4  + 8,76

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 82 sgk VNEN toán 5

Tính: 

Câu 2 trang 82sgk VNEN toán 5

Đặt tính rối tính:

a. 7,9 + 6,3        b. 16,35 + 8,93       c. 26,458 + 0,57

Câu 3 trang 82 sgk VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Nam cao 1,39m, Hà cao hơn Nam 0,12m. Hỏi Hà cao bao nhiêu mét?

Câu 4 trang 82 sgk VNEN toán 5

a. Tính rồi so sánh giá trị của a + b và b + a:

a 5,8 13,7 0,63
b 7,24 6,42 9,08
a + b 5,8 + 7,24 = 13,04    
b + a 7,24 + 5,8 = 13,04    

b. Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán đề thử lại:

17,39 + 35,04         8,58 + 6,7

Câu 5 trang 83 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Một hình chữ nhật có chiều rộng 18,35m, chiều dài hơn chiều rộng 9,3m. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 83 sgk VNEN toán 5

Dùng thước có vạch chia Milimet để đo khoảng cách giữa các nhà của Gấu, Voi, Khỉ, Chuột trong sơ đồ dưới đây.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 30 cộng hai số thập phân, cộng hai số thập phân trang 68 vnen toán 5, bài 30 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận