Giải VNEN toán 5 bài 1: Ôn tập về phân số


Giải bài 1: Ôn tập về phân số - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động thực hành

1. Chơi trò chơi “ghép thẻ”:

a.  Ghép  các thẻ ghi phân số  với các hình được tô màu thích hợp:

Giải VNEN toán 5 bài 1: Ôn tập về phân số

b. Em đọc các phân số trên và nêu tử số, mẫu số của mỗi phân số đó.

Trả lời:

a. 

Giải VNEN toán 5 bài 1: Ôn tập về phân số

b. Đọc các phân số:

  • Ba phần tư có tử số là ba, mẫu số là bốn
  • Hai mươi phần một trăm có tử số là 20, mẫu số là một trăm
  • Ba phần tám có tử số là ba, mẫu số là tám
  • Bốn phần bảy có tử số là bốn, mẫu số là bảy.

2. Đọc nội dung sau và giải thích cho bạn nghe (sgk)

3. Đọc mỗi chú ý sau rồi tìm thêm ví dụ cho mỗi chú ý (sgk)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 4: Trang 5 VNEN toán 5 tập 1

a. Đọc các phân số sau: $\frac{7}{8}$; $\frac{5}{9}$; $\frac{75}{100}$; $\frac{56}{97}$; $\frac{12}{23}$

b. Nêu tử số và mẫu số của mỗi phân số trên

Câu 5: Trang 5 VNEN toán 5 tập 1

a. Viết các thương số sau dưới dạng phân số: 5 : 8;    34 : 100;    9 : 17

b. Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 1

             5;     268;     1000

c. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

$5=\frac{5}{....}$ ;   $1=\frac{257}{....}$ ;  $0=\frac{.....}{10}$ ;   $2 : .....=\frac{.....}{7}$

Câu 6: Trang 5 VNEN toán 5 tập 1

Chơi trò chơi “tìm bạn”:

Giải câu 6 trang 5 VNEN toán 5 tập 1

  • Tìm bạn có thẻ ghi phân số bằng phân số ghi trên thẻ mình có
  • Đọc các cặp phấn số bằng nhau ghi trên thẻ và giải thích cho bạn nghe.

7 – 8 – 9. Đọc ví dụ: (sgk)

Câu 10: Trang 7 VNEN toán 5 tập 1

a. Rút gọn các phân số sau: $\frac{24}{32}$ ; $\frac{14}{35}$ ; $\frac{30}{25}$; $\frac{63}{36}$

b. Quy đồng mẫu số các phân số sau: $\frac{3}{5}$ và $\frac{4}{7}$ ;  $\frac{2}{3}$ và $\frac{5}{6}$ ;  $\frac{4}{9}$ và $\frac{1}{6}$

Câu 11: Trang 7 VNEN toán 5 tập 1

Viết một phân số bằng mỗi phân số sau:

$\frac{5}{9}$        $\frac{7}{8}$       $\frac{24}{42}$

B. Hoạt động ứng dụng

Em hãy nêu hai cách chia đều hai cái bánh cho 6 người. Viết phân số chỉ số phần bánh mỗi người nhận được.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 1 ôn tập về phân số, ôn tập về phân số trang 3 vnen toán 5, bài 1 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận