Giải câu 1 trang 7 VNEN toán 5 tập 1


B. Hoạt động ứng dụng

Em hãy nêu hai cách chia đều hai cái bánh cho 6 người. Viết phân số chỉ số phần bánh mỗi người nhận được.

Bài làm:

Cách 1: Mỗi chiếc bánh cắt thành 6 miếng, hai cái bánh có tất cả 12 miếng. Chia đều cho 6 người, mỗi người được 2 miếng.

=> Vậy phân số chỉ phần bánh của mỗi người là: $\frac{2}{12}$

Cách 2: Mỗi chiếc bánh cắt thành 3 miếng, hai cái bánh có tất cả 6 miếng. Chia đều cho 6 người, mỗi người được 1 miếng

=> Vậy phân số chỉ phần bánh của mỗi người là: $\frac{1}{6}$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận