Giải toán VNEN 5 bài 43: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân


Giải bài bài 43: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 110. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Lý thuyết

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

  • Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
  • Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.
  • Nếu còn dư nữa, thì ta lại viết thêm bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

Ví dụ:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 111 sách VNEN toán 5

Em và các bạn cùng đặt tính rồi tính:

15 : 6      30 : 8        91 : 28       455 : 14

Câu 2 trang 111 sách VNEN toán 5

Viết các phân số sau thành số thập phân: $\frac{3}{5}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{45}{6}$

Câu 3 trang 111 sách VNEN toán 5

Tính rồi so sánh kết quả:

a. 10 : 25 x 6,8 và 0,4 x 6,8

b. 10 : 8 x 3,2 và 1,25 x 3,2

Câu 4 trang 111 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Trong 4 giờ xe máy đi đi được 121km, trong 2 giờ ô tô đi được 111km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu km?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 112 sách VNEN toán 5

Mẹ chia đều 3 lít sữa vào 6 chai như nhau. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít sữa?

Câu 2 trang 112 sách VNEN toán 5

Viết thương của phép chia 5: 4:

a. Dưới dạng một phân số

b. Dưới dạng một số thập phân


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 43 vnen toán 5, giải bài 43 trang 110 vnen toán 5, bài 43 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận