Giải toán VNEN 5 bài 31: Tổng nhiều số thập phân


Giải bài 31: Tổng nhiều số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 84. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “ Tổng hai số thập phân”

2. Nói với bạn cách tính tổng nhiều số thập phân, lấy ví dụ minh họa

Trả lời:

Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân. Ta thực hiện theo các bước như sau:

  • Việt số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
  • Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên
  • Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Ví dụ: 18,9 + 15, 7 + 5,46

Ta đặt tính như sau:

3. Thảo luận cách giải bài toán:

Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cách lần lượt là 9,3dm; 7,25dm; 10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.

Trả lời:

Ta có công thức tính chu vi hình tam giác là: P = a + b + c

Trong đó: a, b, c là lần lượt các cạnh của hình tam giác

Áp dụng công thức trên ta tính được chu vi hình tam giác

Chu vi của hình tam giác đó là:

9,3 + 7,25 + 10 = 26,55 (dm)

                    Đáp án: 26,55 dm

4. a. Tính: 4,37 + 16,35 + 8,25

b. Nêu một bài toán sử dụng các phép tính trên rồi nói với bạn cách giải bài toán đó

Trả lời:

Tính:

b. Ta có thể nêu bài toán như sau: Lan có 4,37 m vải, Hùng có 17,35 m vải và An có 8,25m vải. Hỏi cả ba bạn ấy có tất cả bao nhiêu mét vải.

Để giải bài toán này ta làm như sau:

Ba bạn Lan, Hùng và An có tất cả số mét vải là:

4,37 + 17,35 + 8,25 = 29,97 (m vải)

                           Đáp số: 29,97 m vải

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 85 sách VNEN toán 5

Tính:

a. 12,62 + 32, 79 + 9,54                       b. 4,4 + 28,35 + 43

c. 30,04 + 46,92 + 8,16                        d. 0,35 + 0,07 + 0,9

Câu 2 trang 85 sách VNEN toán 5

a. Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) + c và a + (b+ c)

a

b

c

(a+b) + c

a + (b+c)

1,5

4,6

2,4

 

 

0,25

1,15

3

 

 

b. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

27,4 + 7,38 + 2,6                  46,9 + 3,08 + 6,72

6,71 + 9,7 + 3,29 + 2,3        7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

Câu 3 trang 85 sách VNEN toán 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 7,98 + 5,04 + 4,97                b. 7,2 + 8,4 + 2,8 + 0,6

c. 6,47 + 5,9 + 3,53                  d. 4,9 + 7,5 + 1,5 + 6,1

Câu 4 trang 85 sách VNEN toán 5

Điền dấu < = >:

a. 2,7 + 6,5 …… 8,2

b. 15,8 + 7,9 ……. 23,7

c. 9,64 ……. 4,3 + 5,3

Câu 5 trang 86 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Ba người cùng vắt sữa bò. Người thứ nhất vắt được 22,4 lít sữa. Người thứ hai vắt được 18,9 lít sữa. Người thứ ba vắt được 19,5 lít sữa. Hỏi cả ba người vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 86 sách VNEN toán 5

Hà giúp mẹ đi chợ mua thực phẩm theo hướng dẫn sau:

0,5 kg thịt ba chỉ       1,2 kg xương sườn

0,6 kg thịt bò             0,8 kg cà chua

2,5 kg dưa chuột       1,3 kg khoai tây

Hãy giúp Hà tính xem phải mua tất cả bao nhiêu kg thịt, xương; bao nhiêu kg củ quả.

Câu 2 trang 86 sách VNEN toán 5

Liệt kê lượng thực phẩm gia đình em dùng trong một ngày rồi tính tổng lượng thực phẩm đó.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 31 tổng nhiều số thập phân, tổng nhiều số thập phân trang 84 vnen toán 5, bài 31 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận