Giải VNEN toán 5 bài 12: Bảng đơn vị đo độ dài


Giải bài 12: Bảng đơn vị đo độ dài - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 34. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

Chơi trò chơi “ Đố bạn nhớ lại”.

a. Viết vào chỗ chấm trong bảng đơn vị đo độ dài dưới đây cho thích hợp

b. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trả lời:

Lớn hơn mét

Mét

Bé hơn mét

Km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1km = 10 hm

= 1000 m

1hm = 10 dam

= $\frac{1}{10}$km

= 100 m

1dam = 10 m

= $\frac{1}{10}$ hm

1m = 10dm

= $\frac{1}{10}$ dam

1dm = 10 cm

= $\frac{1}{10}$ m

1cm = 10mm

= $\frac{1}{10}$ dm

1mm = $\frac{1}{10}$ cm.

b. Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

  • Đơn vị lớn gấp 10 đơn vị bé hơn tiếp liền.
  • Đơn vị bé bằng $\frac{1}{10}$ đơn vị lớn hơn tiếp liền.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 35 VNEN toán 5 tập 1

Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:

25m = …. dm           60m= …. dam          1mm = …. cm

125dm = … cm        500m = … hm          1cm = …. dm

200cm = … mm      13000m = …. km      1dm = … m

Câu 2:  Trang 35 VNEN toán 5 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

8km 23m = …. m          1045m = …. km  … m

12m 4cm = …. cm         678cm = …. m …. cm  

Câu 3: Trang 35 VNEN toán 5 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm trong bảng dưới đây (theo mẫu):

Số liệu đo về độ dài một số vật

Chiều cao bàn học

1m 20 cm

120cm

Chiều cao cửa ra vào

2m 15 cm

…. cm

Chiều dày quyển sách

1cm 5mm

…. mm

Chiều dài bút chì

14cm

…. mm

C. Hoạt động ứng dụng

Hãy tìm hiểu và điền tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Quãng đường từ nhà em đến chợ dài khoảng …m. Quãng đường từ chợ đến trường dài khoảng …m. Nếu em đi từ nhà qua chợ, rồi đến trường thì đi hết quãng đường dài khoảng … m (hay …. km ….m).


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 12 bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo độ dài trang 34 vnen toán 5, bài 12 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận