Giải VNEN toán 5 bài 17: Em ôn lại những gì đã học


Giải bài 17: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 45. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 45 VNEN toán 5 tập 1

Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a. $\frac{5}{23}$;  $\frac{13}{23}$;  $\frac{62}{23}$;  $\frac{12}{23}$            b. $\frac{3}{4}$ ;  $\frac{2}{3}$;  $\frac{7}{12}$;  $\frac{5}{6}$

Câu 2: Trang 45 VNEN toán 5 tập 1

Tính:

$\frac{3}{5} - \frac{1}{15}\times \frac{10}{13}$

$\frac{1}{2} + \frac{3}{8} : \frac{3}{4}$

$\left ( \frac{3}{5}-\frac{3}{20} \right )\times \frac{4}{5}$

Câu 3: Trang 46 VNEN toán 5 tập 1

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài.

a. Tính diện tích mảnh vườn

b. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, cứ $15m^{2}$ thì thu hoạch được 10kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn thu hoạch được bao nhiêu kg rau?

Câu 4: Trang 46 VNEN toán 5 tập 1

Giải bài toán sau:

Để lát một cái sân hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng 18m, người ta dùng gạch hình vuông có chiều dài 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền cái sân đó? (Coi phần diện tích mạch vữa không đáng kể).

Câu 5: Trang 46 VNEN toán 5 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải câu 5 trang 46 VNEN toán 5 tập 1

Diện tích miếng bìa có kích thước theo hình vẽ bên là:

A. 96$m^{2}$          B. 192$m^{2}$            C. 224$m^{2}$               D. 288$m^{2}$

B. Hoạt động ứng dụng

Anh Tuấn muốn sơn một bức tường hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng $\frac{1}{3}$ chiều dài. Biết rằng trung bình cứ sơn 1$m^{2}$ thì hết 200g sơn nước.

Em hãy giúp anh Tuấn tính xem cần bao nhiêu kg sơn nước để sơn bức tường đó.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 17 em ôn lại những gì đã học, em ôn lại những gì đã học trang 45 vnen toán 5, bài 17 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận