Giải VNEN toán 5 bài 19: Khái niệm số thập phân


Giải bài 19: Khái niệm số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 48. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "Đố bạn":

a. Quan sát hình ảnh dưới đây (sgk)

b. Em đố bạn đọc các kí hiệu 0,2l; 0,5kg; 0,5l có trong các hình vẽ trên

Trả lời:

  • 0,2l đọc là: Không phẩy hai lít
  • 0,5kg đọc là: Không phẩy năm ki lô gam
  • 0,5l: Không phẩy năm lít.

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau: (sgk)

3. a. Viết các phân số thập phân chỉ phần đã tô màu trong các hình vẽ sau:

Giải VNEN toán 5 bài 19: Khái niệm số thập phân

b. Viết các phân số thập phân ở phần (a) thành số thập phân rồi đọc các số thập phân đó.

Trả lời:

a.  Các phân số thập phân chỉ phần đã tô màu trong các hình vẽ trên là:

  • Hình 1: $\frac{3}{10}$
  • Hình 2: $\frac{5}{10}$
  • Hình 3: $\frac{6}{10}$

b. Viết các phân số thập phân ở phần (a) thành số thập phân rồi đọc

$\frac{3}{10}$ = 0,3         $\frac{5}{10}$ = 0,5          $\frac{6}{10}$ = 0,6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 50 VNEN toán 5 tập 1

a. Đọc mỗi số thập phân sau: 0,2   0,8    0,5     0,1     0,9

b. Viết mỗi số thập phân sau: Không phẩy một, không phẩy sáu, không phẩy bảy, không phẩy ba.

Câu 2: Trang 50 VNEN toán 5 tập 1

Viết (theo mẫu):

a. $\frac{4}{10}$           b. $\frac{9}{10}$             c. $\frac{3}{10}$        d. $\frac{5}{10}$

Câu 3: Trang 50 VNEN toán 5 tập 1

Đọc các phân số thập phân và số thập phân trên các vạch của tia số

Giải câu 3 trang 50 VNEN toán 5 tập 1

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 50 VNEN toán 5 tập 1

Em viết năm số thập phân đã học vào vở, đọc các số thập phân đó cho người lớn nghe.

Câu 2: Trang 50 VNEN toán 5 tập 1

Em hãy quan sát hình vẽ dưới đây rồi viết các số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Nói cho mọi người trong gia đình nghe các thông tin về  chiều dài kiến và con bọ dừa trong hình vẽ.

Giải câu 2 trang 50 phần C VNEN toán 5 tập 1


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 19 khái niệm số thập phân, khái niệm số thập phân trang 48 vnen toán 5, bài 19 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận