Giải VNEN toán 5 bài 10: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận


Giải bài 10: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 26. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Cùng gấp lên một số lần”

2. Đọc kĩ và nghe thầy/cô giáo hướng dẫn

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Trả lời:

Số can

1

2

3

4

5

6

7

8

Lượng nước

3l

6l

9l

12l

15l

18l

21l

24l

Nhận xét:

Lượng nước chứa trong mỗi can như nhau (3l)

  • Số can gấp lên bao nhiêu lần thì lượng nước chứa trong các can gấp lên bấy nhiêu lần.
  • Số can giảm đi bao nhiêu lần thì lượng nước chứa trong các can giảm đi bấy nhiêu lần.
  • Ta nói: Số can và lượng nước trong các can là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

b. Quan hệ giữa số bao gạo và số kg gạo trong các bao:

Số bao gạo

1

2

4

6

8

10

Số gạo (kg)

5

10

20

30

40

50

Nhận xét:

Số kg gạo ở mỗi bao là như nhau (đều là 5kg)

  • Số bao gạo gấp lên bao nhiêu lần thì số kg gạo trong các bao gấp lên bấy nhiêu lần.
  • Số bao gạo giảm đi bao nhiêu lần thì số kg gạo trong các bao giảm bấy nhiêu lần.
  • Ta nói: Số bao gạo và số lượng kg gạo là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

4. Đọc kĩ và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn (sgk)

5. Viết vào chỗ chấm để hoàn thiện bài giải của bài toán sau:

Bài toán: Bạn Hạnh mua 3 quyển vở cùng loại hết 24000 đồng. Hỏi nếu bạn Hạnh mua 9 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Tóm tắt: 3 quyển vở: 24000 đồng

               9 quyển vở: …… đồng?

Cách 1:

Mua một quyển vở hết số tiền là:

24 000 : 3 = 8000 (đồng)

Mua 9 quyển vở hết số tiền là:

8000 x 9 = 72 000 (đồng)

Đáp số: 72 000 đồng

Cách 2:

9 quyển vở gấp 3 quyển vở số lần là:

9 : 3 = 3 (lần)

Mua 9 quyển vở hết số tiền là:

24000 x 3 = 72 000 (đồng)

Đáp số: 72 000 đồng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 29 VNEN toán 5 tập 1

Một đội thủy lợi trong 2 ngày đào được 46m mương. Hỏi trong 10 ngày đội thủy lợi đó đào được bao nhiêu mét mương? (Biết rằng số mét mương đào được mỗi ngày như nhau).

Câu 2: Trang 29 VNEN toán 5 tập 1

Hiện nay số dân của một xã là 4000 người. Trung bình cứ 1000 người thì sau một năm tăng thêm 17 người. Hãy tính xem một năm sau, số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Câu 3: Trang 29 VNEN toán 5 tập 1

Lan mua 5 cái bút như nhau hết 75000 đồng. Hỏi Lan mua 7 cái bút như thế hết bao nhiêu tiền?

C. Hoạt động ứng dụng

Em hãy tìm hiểu số kg gạo dùng để nấu cơm trong một tuần của gia đình em. Gỉa định rằng số gạo dùng mỗi tuần như nhau. Em hãy viết tiếp vào chỗ trống cho thích hợp.

Số tuần

1

2

3

4

5

6

7

Số gạo để nấu cơm (kg)

 

 

 

 

 

 

 

Số kg gạo dùng để nấu cơm tỉ lệ thuận với……………..


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 10 ôn tập giải toán tỉ lệ thuận, ôn tập giải toán tỉ lệ thuận trang 26 vnen toán 5, bài 10 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận