Giải VNEN toán 5 bài 25: Em ôn lại những gì đã học


Giải bài 25: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 67. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 68 VNEN toán 5 tập 1

Đọc các số thập phân sau:

a. 6,1     34,215    703,05     0,234         

b. 52,3    8,007        92,409      0,060

Câu 2: Trang 68 VNEN toán 5 tập 1

Viết số thập phân có:

a. Bốn đơn vị, chín phần mười

b. Hai mươi sáu đơn vị, năm phần mười, sáu phần trăm

c. Không đơn vị, ba phần trăm

d. Không đơn vị, sáu trăm hai mươi mốt phần nghìn.

Câu 3: Trang 68 VNEN toán 5 tập 1

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

28,679       37,746         28,769          37,764

Câu 4: Trang 68 VNEN toán 5 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

$\frac{42\times 36}{7\times 4}$

$\frac{56\times 45}{8\times 5}$


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 25 em ôn lại những gì đã học, em ôn lại những gì đã học trang 67 vnen toán 5, bài 25 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận