Giải toán VNEN 5 bài 51: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo 2)


Giải bài 51: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo 2) - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 130. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "đố bạn tìm 1%".

Ví dụ:

Hỏi Trả lời

10% của một số là 30

20% của một số là 40

40% của một số 80

10% của một số 60

15% của số đó là 75

1% của số đó là 3

1% của số đó là 2

1% của số đó là 2

1% của số đó là 6

1% của số đó là 5

2. Đọc kĩ ví dụ và nghe thầy/ cô hướng dẫn

3. Tìm:

a. Một số biết 20% của số đó là 180

b. Độ dài quãng đường, biết 15% độ dài quãng đường đó là 45m

Trả lời:

a. Số đó là: 180 : 20 x 100 = 900

b. Độ dài quãng đường là: 45 : 15 x 100 = 300 m

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 131 sách VNEN toán 5 tập 1 

Viết tiếp vào chỗ chấm:

  • 25% của một số là 400. Số đó là ......
  • 30% giá tiền một quyển sách là 12000 đồng. Gía tiền quyển sách đó là .......
  • 14% diện tích một căn phòng là 5,6 $m^{2}$. Diện tích căn phòng đó là .......
  • 75% chiều dài đoạn dây là 3 m. Đoạn dây đó dài.....

Câu 2: Trang 131 sách VNEN toán 5 tập 1 

giải bài toán sau: Số học sinh nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản  là 357 em, chiếm 51% số học sinh toàn trường. Hỏi trường tiểu học Trần Quốc Toản có bao nhiêu học sinh?

Câu 3: Trang 131 sách VNEN toán 5 tập 1 

Giải bài toán sau: Một cửa hàng trong tháng tư phải nộp thuế mất 12 000 000 đồng (bằng 10% tổng doanh thu). Hỏi doanh thu cửa hàng đó trong tháng đó là bao nhiêu tiền?

Câu 4: Trang 132 sách VNEN toán 5 tập 1 

Tính nhẩm:

5% của 200         10% của 1230kg      20% của 1600$m^{2}$  

25% của 216l      50% của 48km

Câu 5: Trang 132 sách VNEN toán 5 tập 1 

Tính nhẩm rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

  • 25% lượng nước trong bể là 500l. Vậy lượng nước trong bể là ......
  • 10% của một số bằng 245. Số đó là ..........
  • 20% độ dài quãng đường là 30km. Quãng đường đó dài ........
  • 50% của một số là 31. Số đó là .......

C. Hoạt động ứng dụng

Biết rằng, thông thường với trẻ em 11 tuổi thì độ dài của đầu (tính từ cằm lên đến đỉnh đầu) bằng 15% chiều cao cơ thể. 

Em thử đo độ dài đầu em rồi suy ra chiều cao của em là bao nhiều xăng-ti-mét?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải 51 giải toán về tỉ lệ phần trăm vnen toán 5 tập 1, giải toán về tỉ lệ phần trăm trang 130 vnen toán 5, bài 51 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận