Giải VNEN toán 5 bài 23: Số thập phân bằng nhau


Giải bài 23: Số thập phân bằng nhau - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 61. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "ghép thẻ"

Lấy các thẻ có ở các cặp phân số thập phân bằng nhau, chẳng hạn: (sgk)

Ghép các cặp thẻ có hai phân số bằng nhau.

Viết các phân số thập phân dưới dạng số thập phân.

Trả lời:

Giải VNEN toán 5 bài 23: Số thập phân bằng nhau

Viết các phân số thập phân dươi dạng số thập phân:

$\frac{2}{10}$ = 0,2                $\frac{340}{1000}$= 0,340           $\frac{520}{1000}$ = 0,520            $\frac{4}{10}$ = 0,4

$\frac{40}{100}$ = 0, 40         $\frac{52}{100}$ = 0,52                $\frac{20}{100}$ = 0,20                  $\frac{34}{100}$ = 0,34

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau: (sgk)

3. Viết bốn số thập phân bằng mỗi số thập phân dưới đây bằng cách viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân: 5,78  ;   12,04

b. Viết các số thập phân bằng mỗi số thập phân dưới đây bằng cách bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân: 6,8000 ; 230, 0000

Trả lời:

a. Viết bốn số thập phân bằng mỗi số thập phân dưới đây bằng cách viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải:

  • Bốn số thập phân bằng 5, 78 là: 5, 780  ; 5,7800   ; 5,78000  ; 5,780000
  • Bốn số thập phân bằng 12,04 là: 12,040  ; 12,0400  ; 12,04000  ; 12,040000

b. Các số thập phân bằng mỗi số thập phân dưới đây bằng cách bỏ các chữ số 0:

  • Số thập phân bằng 6, 8000 là: 6,800  ; 6,80 ; 6,8.
  • Số thập phân bằng 230, 0000 là: 230, 000  ; 230,00  ; 230, 0  ; 230.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 63 VNEN toán 5 tập 1

Bỏ các chữ số 0 tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn.

a. 4,300      52,7000     8,0600

b. 20005,400      79,030       100,0100

Câu 2: Trang 63 VNEN toán 5 tập 1

Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số):

a. 2,374        31,5       760,87                     

b. 63,4         20,01        92,124

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 63 VNEN toán 5 tập 1

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

Khi quan sát hình vẽ, các bạn Hà, Hoa, Nam, Dũng phát biểu như sau:

Giải câu 1 trang 63 phần C VNEN toán 5 tập 1

  • Bạn Hà nói: Đã tô màu $\frac{1}{2}$ hình
  • Bạn Hoa nói: Đã tô màu vào $\frac{5}{10}$ hình
  • Bạn Nam nói: Đã tô màu vào 0,5 hình
  • Bạn Dũng nói: Đã tô màu vào 0,05 hình.

Theo em bạn nào nói đúng, vì sao?

Câu 2: Trang 64 VNEN toán 5 tập 1

Em viết một số thập phân bất kì rồi viết 3 số thập phân bằng phân số vừa viết bằng cách viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số đó.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 23 số thập phân bằng nhau, số thập phân bằng nhau trang 61 vnen toán 5, bài 23 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận