Giải toán VNEN 5 bài 36: Em ôn lại những gì đã học


Giải bài 36: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 96. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 2 trang 96 sách VNEN toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét?

12,5 dm        31,06 m        0,348 m        0,782 dm

Câu 3 trang 97 sách VNEN toán 5

Viêt các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lo-gam?

7,35 yến      42,39 tạ      5,0123 tấn      0,061 tạ

Câu 4 trang 97 sách VNEN toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét vuông?

7,2 $dm^{2}$    14,31$dm^{2}$   0,045$dm^{2}$    30,0345$dm^{2}$

Câu 5 trang 97 sách VNEN toán 5

a. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

15m 8cm = ………..m         

12 tấn 6 kg = …………tấn

56 $dm^{2}$ 21$cm^{2}$ = ……….$dm^{2}$    

6$m^{2}$ 5$cm^{2}$ = ……….$m^{2}$

b. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

29,83m = ……….m ………….cm           

13,5$m^{2}$ = ……….$m^{2}$.......$dm^{2}$

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 97 sách VNEN toán 5

Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15km và chiều rộng bằng $\frac{2}{3}$ chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn với đơn vị đo là mét vuông và héc ta?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 36 em ôn lại những gì đã học, em ôn lại những gì đã học trang 96 vnen toán 5, bài 36 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận