Giải toán VNEN 5 bài 48: Tỉ số phần trăm


Giải bài 48: Tỉ số phần trăm - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 120. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi " Viết tỉ số thích hợp".

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

  • Có 4 con gà và 7 con vịt. Tỉ số gà và vịt là: 4 : 7 hay $\frac{4}{7}$
  • Có 32 bạn nam và 100 bạn nữ. Tỉ số nam và nữ là: 32: 100 hay $\frac{32}{100}$

2. Đọc kĩ hướng dẫn

3. Viết vào chỗ chấm theo mẫu:

Trả lời:

5. Viết (theo mẫu):

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 122 sách VNEN toán 5 tập 1 

Viết (theo mẫu):

Đọc Viết
Ba mươi lăm phần trăm 35%
Sáu mươi tám phần trăm  
Hai trăm ba mươi hai phần trăm  
  45%
  3%
Một trăm phần trăm  

Câu 2: Trang 122 sách VNEN toán 5 tập 1 

Cho hình gồm 100 o vuông dưới đây

Hãy viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

  • Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu canh và tổng số ô vuông là .... %
  • Số ô vuông màu đỏ chiếm ..... % tổng số ô vuông
  • Tỉ số phần trăm của số ô vuông màu vàng và tổng số ô vuông là ......

b. Hãy tô màu vàng vào 5% số ô vuông, tô màu xanh vào 20% số ô vuông của hình bên

Câu 3: Trang 123 sách VNEN toán 5 tập 1 

Viết (theo mẫu):

Câu 4: Trang 123 sách VNEN toán 5 tập 1 

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Dạng phân số Dạng số thập phân Dạng tỉ số phần trăm
$\frac{75}{100}$ 0,75 75%
$\frac{30}{100}$ 0,30  
$\frac{59}{100}$    
$\frac{99}{100}$    
  0,15  
    72%

Câu 5: Trang 123 sách VNEN toán 5 tập 1 

Giải bài toán sau: Trung bình cứ 100 bạn học sinh trong trường thì có 12 bạn thích chơi bóng đá. Hãy tìm tỉ số phần trăm của số bạn thích chơi đá bóng và số học sinh toàn trường?

Câu 6: Trang 124 sách VNEN toán 5 tập 1 

Giải bài toán sau: Lúc đầu cửa hàng có 500 hộp sữa bột. Cửa hàng đã bán được 150 hộp sữa bột đó. Hỏi tỉ số phần trăm của hộp sữa đã bán được và số hộp sữa cửa hàng có lúc đầu là bao nhiêu?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải 48 tỉ lệ phần trăm vnen toán 5 tập 1, tỉ lệ phần trăm trang 120 vnen toán 5, bài 48 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận