Giải bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 20


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 16: trang 20 sgk Toán 7 tập 2

Quan sát bảng "tần số" (bảng 24) và cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu không ? Vì sao ?

Giá trị (x) 2 3 4 90 100  
Tần số (n) 3 2 2 2 1 N=10

Bảng 24

Câu 17: trang 20 sgk Toán 7 tập 2

Thời gian (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Tần số (n) 1 3 4 7 8 9 8 5 3 2 N=50

Bảng 25

a) Tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Câu 18: trang 21 sgk Toán 7 tập 2

Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 (đơn vị đo: cm) và được kết quả theo bảng 26:

Chiều cao (sắp xếp theo khoảng) Tần số (n)
105 1
110 - 120 7
121 - 131 35
132 - 142 45
143 - 153 11
155 1
Tổng N=100

Bảng 26

a) Bảng này có gì khác so với những bảng "tần số" đã biết ?

b) Ước tính số trung bình cộng trong trường hợp này.

Câu 19: trang 22 sgk Toán 7 tập 2

Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu giáo ở thành phố A được ghi lại trong bảng 27:

Hãy tính số trung bình cộng (có thể sử dụng máy tính bỏ túi).


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận